Shutterstock

Har magnetarmband någon effekt?

Många är säkra på att magnetarmband fungerar mot värk. Finns det någon veten-skaplig dokumentation för det?

En brittisk undersökning vid Pensinsula Medical School visar att magnetarmband faktisk lindrar smärta hos människor med artros. I ett blindförsök upplevde en grupp patienter med artros i höft eller knä en smärtlindring, som var betydligt större än hos en kontrollgrupp, som hade gått med ett placeboarmband. Forskarna konstaterar att armbandet fungerar, men de vet inte varför.

Kanske beror det på en speciell magnetisk kraft, eller kanske rör det sig bara om en placeboeffekt. Trots att magnetarmbanden tycks ha en gynnsam effekt, understryker de brittiska forskarna att många frågor fortfarande saknar svar. Till exempel vet man inte vilken magnetstyrka som är bäst, eller hur ofta man måste bära armbandet för att få någon lindring. Därför efterlyser forskarna fler och större försök, innan de vågar gå ut och rekommendera människor att investera i magnetarmband.