Halva jordens befolkning är närsynt 2050

Forskare anser att brist på utomhusaktiviteter förstör vår förmåga att se långt.

Nærsynet

Fler konstateras vara närsynta än någonsin tidigare och om trenden fortsätter kommer varannan person att vara närsynt 2050.

Den slutsatsen drar en grupp forskare, stöttad av Brien Holden Vision Institute, efter att ha undersökt siffror från hela världen.

Forskarna har validerat och lagt ihop data från 145 mindre studier av förekomsten av närsynthet bland totalt 2,1 miljoner försökspersoner.

Forskarna observerade att antalet närsynta har ökat sedan år 2000, då det fanns omkring 1,5 miljarder närsynta personer, fram till i dag, när det finns omkring två miljarder närsynta i världen.

Fortsätter ökningen som forskarna förutspår kommer 4,75 miljarder att vara närsynta år 2050 – vilket vid den tiden antas motsvara omkring halva jordens befolkning.

Gå ut mer

Förklaringen kan mycket väl ligga i den moderna livsstilen, som innebär att vi tillbringar det mesta av vår tid inomhus.

Forskarna kan inte bevisa ett direkt samband mellan skärmarbete och närsynthet – däremot kan de med säkerhet säga att två timmars vistelse utomhus om dagen minskar risken att utveckla närsynthet avsevärt.

Forskarna förklarar att det råder oenighet om huruvida den positiva effekten av att vistas utomhus beror på att man ser längre utomhus eller att solljus utlöser en kemisk, gynnsam reaktion i ögat.

Två timmar räcker

Men de understryker att den positiva effekten är tydlig.

"… Det finns en utbredd acceptans av det faktum att det har en skyddande verkan att tillbringa minst två timmar utomhus", säger Kovin Naidoo till Huffington Post.

De två timmarna utomhus om dagen har effekt oavsett vad du gör under resten av dagen – så ett kontorsjobb eller lästunga studier kan uppvägas av två timmars utomhusvistelse.

Av samma skäl är förekomsten av närsynthet otroligt hög bland asiatiska barn, som ofta studerar hela dagarna och inte uppmuntras att leka utomhus.

Bland unga vuxna ligger andelen närsynta i många asiatiska länder nu uppe på 80 procent.