Giftsvamp och gensax dödar mördarbakterier

De klassiska antibiotikavarianterna kommer snart förlora all sin effekt, så nu behöver forskarna tänka i helt nya banor om inte medicinvärlden ska kastas tillbaka till en medeltida standard.

De klassiska antibiotikavarianterna kommer snart förlora all sin effekt, så nu behöver forskarna tänka i helt nya banor om inte medicinvärlden ska kastas tillbaka till en medeltida standard.

TEK Image/Getty Images

Över hela världen arbetar nu forskarna nya typer av antibiotika som bakterierna omöjligt kan bli resistenta mot. Här är de mest hoppingivande exemplen.

1: Bakterier bekämpas med bakterier

Bdellovibrio bacteriovorus lever av att angripa och äta andra bakterier inifrån.

© Alfred Pasieka/Photolibrary/Getty Images

Den amerikanska militären har upptäckt rovbakterien Bdellovibrio bacteriovorus som lever av att angripa och äta andra bakterier inifrån – däribland de multiresistenta.

Ett sådant angrepp är svårt att utveckla resistens mot då det behövs mer än en tursam mutation för att bilda en effektiv svarsmekanism.

2: Nanosvamp suger i sig giftet

© Shutterstock

En forskargrupp från University of California San Diego har utvecklat nanopartiklar som kan sprutas in i blodet på en patient. Partiklarna är förklädda till röda blodkroppar, vilket lockar till sig bakteriernas giftiga ämnen.

Nanopartiklarna suger i sig giftet så att det inte gör skada i kroppen. Men medicinen dödar inte bakterien och därför finns det ingen anledning till att den försöker utveckla resistens.

3: Virus gör bakterier sårbara igen

Bakteriofager sätter sig på bakteriecellens yta och sprutar in sitt genetiska material för att ersätta bakteriens dna.

© Thierry Berrod/Mona Lisa Production/Science Photo Library

Med hjälp av gentekniken CRISPR kan forskarna hitta och ta bort de gener som skapar resistens i bakterierna.

Forskarna fäster CRISPR på så kallade bakteriofager – en särskild typ av virus som är specialiserat på att ta över bakterieceller.

Viruset sprutar in CRISPR i de resistenta bakterierna och gör dem sårbara för antibiotika igen.