TEK Image/Getty Images

Giftsvamp och gensax dödar mördarbakterier

De klassiska antibiotikavarianterna kommer snart förlora all sin effekt, så nu behöver forskarna tänka i helt nya banor om inte medicinvärlden ska kastas tillbaka till en medeltida standard.

Över hela världen arbetar nu forskarna nya typer av antibiotika som bakterierna omöjligt kan bli resistenta mot. Här är de mest hoppingivande exemplen.

1: Bakterier bekämpas med bakterier

Bdellovibrio bacteriovorus lever av att angripa och äta andra bakterier inifrån.

© Alfred Pasieka/Photolibrary/Getty Images

Den amerikanska militären har upptäckt rovbakterien Bdellovibrio bacteriovorus som lever av att angripa och äta andra bakterier inifrån – däribland de multiresistenta.

Ett sådant angrepp är svårt att utveckla resistens mot då det behövs mer än en tursam mutation för att bilda en effektiv svarsmekanism.

2: Nanosvamp suger i sig giftet

© Shutterstock

En forskargrupp från University of California San Diego har utvecklat nanopartiklar som kan sprutas in i blodet på en patient. Partiklarna är förklädda till röda blodkroppar, vilket lockar till sig bakteriernas giftiga ämnen.

Nanopartiklarna suger i sig giftet så att det inte gör skada i kroppen. Men medicinen dödar inte bakterien och därför finns det ingen anledning till att den försöker utveckla resistens.

3: Virus gör bakterier sårbara igen

Bakteriofager sätter sig på bakteriecellens yta och sprutar in sitt genetiska material för att ersätta bakteriens dna.

© Thierry Berrod/Mona Lisa Production/Science Photo Library

Med hjälp av gentekniken CRISPR kan forskarna hitta och ta bort de gener som skapar resistens i bakterierna.

Forskarna fäster CRISPR på så kallade bakteriofager – en särskild typ av virus som är specialiserat på att ta över bakterieceller.

Viruset sprutar in CRISPR i de resistenta bakterierna och gör dem sårbara för antibiotika igen.