Mordets molekyler: När kemi dödar

Gift för cellerna: Starka gifter som arsenik och polonium är specialister på att angripa kroppens byggstenar: cellerna. Läs här hur de farligaste gifterna verkar.

Polonium

Jordens mest potenta gifter är specialiserade på att angripa vår kropps minsta byggstenar, cellerna. Målriktat söker de upp en enskild molekyl, som de påverkar med fatala följder. Även en liten molekylär förändring i kroppens celler kan vara dödlig. På några minuter kan blodbanorna blockeras, organen svikta och cellerna kollapsa. Sedan kan döden följa.

"Harmlös" metall kostade livet

Alfastrålningen från polonium-210 kan inte, i motsats till många andra former av strålning, tränga genom människans hud. Om ämnet däremot kommer in i kroppen – till exempel genom intag av livsmedel – är det extremt giftigt. Det radioaktiva ämnet binder sig snabbt till mjälten, njurarna och levern, som bombarderas med de partiklar som polonium avger, när det sönderfaller.

Symptomen visar sig först i kroppens snabbt växande hårceller, så att offret tappar håret. Sedan gör polonium så att lever, mjälte och hjärta sviktar.

Vill du veta mer om gifter? Här är listan över världens giftigaste ämnen.

Arsenik bromsar försörjningen med energi till cellerna

Halvmetallen arsenik med atomnummer 33 är rejält giftig i olika föreningar. Gemensamt för dem är att de stör cellernas förmåga att producera så kallat ATP – ett ämne som transporterar energi inuti cellerna, så att dessa kan utföra sina uppgifter.

Utan ATP blir cellerna kraftlösa. Den massiva celldöden förlamar nerverna och får alla vitala organ att svikta. Förgiftningen kan i mildare fall botas genom att man ger motgifter, som binder arseniken. Hemodialys är ett annat alternativ.