James Gathany/CDC

Genteknik kan utrota malariamyggan

Forskare har utvecklat ett genetiskt vapen som kan utrota malariamyggan från jorden. Frågan är om de ska använda det eller inte.

Forskare vid Imperial College London i England har använt den så kallade CRISPR-tekniken för att förändra malariamyggan genetiskt så att hela populationen som djuren var en del av gick under.

Forskarna manipulerade en gen i myggorna som kallas doublesex och som spelar en avgörande roll i myggornas utveckling till hanar eller honor.

Den genetiska förändring som forskarna införde får honorna att utvecklas till hanar, så att de inte kan suga blod eller lägga ägg.

Defekt gen är myggans akilleshäl

I två burar genomförde forskarna två likadana försök, i vilka de blandade 300 normala honor med 150 normala hanar och 150 genmodifierade hanar.

I den ena buren gick det bara sju generationer innan alla myggorna bar på två kopior av den defekta doublesexgenen så att populationen dog ut. I den andra buren tog det elva generationer.

Man anser sig därför ha hittat malariamyggans genetiska akilleshäl.

©

I två försök utrotade ­forskare myggor genom att modifiera en gen

Grafen visar att myggen lägger färre ägg när forskarna har manipulerat deras gener. Den gröna linjen (försök 1) och den röda linjen (försök 2) visar att de genmanipulerade myggen inte längre producerar ägg efter åtta och tolv generationer.

Det nya vapnet mot malariamyggan väcker stora principiella frågor. Vi har nu möjlighet att utrota en art på jorden.

Vissa forskare anser att det skulle vara oetiskt att inte göra det, eftersom malaria kostar 400 000 människoliv varje år.

Andra är rädda för att de defekta generna kan sprida sig till andra insektsarter och ge oöverskådliga konsekvenser.