Shutterstock

Framtidens stressvaccin kan finnas i jorden

Amerikanska forskare har hittat en fettmolekyl som gör kroppen immun mot stress. Molekylen finns i en jordbakterie och upptäckten betyder att forskarna har kommit ett stort steg närmare ett vaccin.

Det har kallats en av den tjugoförsta århundradets största epidemier av Världshälsoorganisationen, WHO, och kostar årligen miljoner i förlorade arbetsdagar världen över.

Arbetsrelaterad stress och de sjukdomar som följer i kölvattnet är en enorm hälso- och samhällsbelastning.

Stresshormoner, som kortisol och adrenalin, sätter hjärnans larmcentral, amygdala, på övertidsarbete och påverkar allt från hjärtat till regleringen av inflammation i kroppen.

Men amerikanska forskare från University of Colorado at Boulder kan äntligen ha hittat lösningen – under jordens yta.

Bakterie sitter inne med receptet

En tidigare studie från 2017 visar att en helt vanlig jordbakterie kallad Mycobacterium Vaccae har en stressdämpande och antidepressiv effekt på möss.

I studien injicerade forskarna bakterien i möss och utsatte dem sedan för stress. Efter det kunde forskarna observera hur bakterien motverkade det de själva kallar "PTSD-liknande symtom" och andra stressreaktioner som exempelvis inflammation.

Forskarna registrerade också hur de möss som hade behandlats med bakterien var mindre ångestfyllda när de utsattes för stress igen.

Vaccin till stressande yrkesgrupper

Hittills har forskare inte kunnat avgöra varför bakterien gör mössen mer motståndskraftiga gentemot stress. Men en studie visar att en speciell fettsyra i bakterien kallad 10(z)-hexadecenoic acid ligger bakom den läkande effekten.

Enligt forskarna fungerar fettsyran genom att binda sig till vissa signalmottagare på kroppens celler, så kallade PPAR-receptorer, och därmed blockera den kaskad av processer som bland annat skapar inflammation i kroppen.

Målet är nu att använda den kunskapen till att utveckla ett stressvaccin, som exempelvis kan erbjudas soldater och andra i särskilt stressfyllda yrken.