Shutterstock

Framkallar artificiella sötningsmedel cancer?

Påståendet om att artificiella sötningsmedel är cancerframkallande kan spåras till 1996 och har sedan dess skapat häftig debatt. Även om i stort sett alla studier har frikänt medlet är långtidseffekterna av det fortfarande relativt okända.

Konstgjorda sötningsmedel är antingen syntetiska eller naturliga ämnen som har ett kaloriinnehåll motsvarande det hos vanligt socker, men som är mycket sötare. Därför kan även väldigt små doser söta exempelvis en light-läsk utan att tillföra kalorier.

År 1996 hävdade den amerikanske neurologen John Olney att sötningsmedlet aspartam var cancerframkallande. Hans argument var att antalet hjärntumörer ökat sedan godkännandet av aspartam 1981.

Både Coca-Cola Light och Zero är sötade med aspartam. Flera undersökningar visar att ämnet är ofarligt att inta i rimliga mängder.

Det orsakade en våldsam debatt, men i stort sett alla undersökningar har därefter frikänt aspartam som cancerframkallande, och mer än 100 hälsovårdsmyndigheter runt om i världen tillåter i dag sötningsmedel i livsmedel.

Många forskare är dock eniga om att långtidseffekterna på hälsan ännu inte är tillräckligt belysta.

© Shutterstock

Aspartam är ett syntetiskt sötningsmedel som innehåller lika många kalorier som socker – men är 200 gånger sötare.

Det finns ett acceptabelt dagligt intag

Utifrån all samlad forskning uppskattar de två största myndigheterna för livsmedelssäkerhet i västvärlden, EFSA i Europa och FDA i USA, att aspartam är oskadligt under gränsvärdena.

Gränsvärdena kallas även "rekommenderat dagligt intag" (RDI) och fastställs av toxikologer. I EU ligger RDI på 40 milligram per kilo kroppsvikt.

Det innebär att en person som väger 70 kilo inte bör inta mer än 2 800 milligram aspartam om dagen.

Sötningsmedel undersöks fortfarande

Den 13 maj 2019 publicerade Europeiska myndigheten för livsmedelssäkeret (EFSA) att de kommer att samla in en stor mängd data om olika sötningsmedel.

Syftet med insamlingen är att utvärdera de sötningsmedel som godkändes för användning i livsmedel före den 20 januari 2009.

Deadline för när datainsamlingen skulle vara klar har skjutits upp flera gånger. Nu är det aktuella datumet i slutet av 2020, skriver EFSA.