Shutterstock
LSD, psykedelisk, hallucinationer

Forskare skapar LSD utan biverkningar

Forskare har utvecklat en ny variant av den psykedeliska drogen LSD som kan ha en gynnsam effekt på psykiska störningar utan att orsaka skrämmande hallucinationer.

De senaste årens medicinska försök av psykedeliskassisterad terapi tyder på att psykoaktiva läkemedel som LSD, MDMA och svamäm psilocybin kan ha en signifikant positiv effekt på psykiska störningar som stress, ångest och svår depression.

Den psykotiska egenskapen som gör droger effektiva i ett terapeutiskt sammanhang orsakar dock typiskt hallucinationer som kan kännas verklighetstrogna och i vissa fall skrämmande.

Nu visar en ny studie att det går att uppnå samma positiva effekt med potenta läkemedel som LSD – bara utan de oönskade biverkningarna.

LSD utan läskiga hallucinationer

Kinesiska forskare har tagit fram sex ämnen som påminner om LSD i sin struktur, men som verkar mer målmedvetet i hjärnan.

Konkret betyder det att de LSD-liknande ämnena bara påverkar de receptorer i hjärnan som minskar depression – men inte aktiverar de receptorer som ligger bakom hallucinationerna.

Hittills har läkemedlen endast testats på möss, men med mycket lovande resultat.

Resultaten kan bana väg för psykedeliska läkemedel i framtiden som saknar de förvrängda sinnesintryck som kan verka avskräckande för patienter.

Beteende hos möss kan översättas till människor

Forskarna använde möss i studien eftersom möss uppvisar ett karakteristiskt beteende som forskarna kan "översätta" till symptom på depression respektive hallucinationer hos människor.

Under påverkan av psykotiska ämnen kan möss stanna upp. När detta händer upplever musen något som påminner om depression hos människor. Om musen å andra sidan plötsligt skakar på huvudet upplever den något som liknar hallucinationer.

Genom att noggrant studera mössens beteende lyckades forskarna hitta det alternativa LSD som får mössen att stanna upp så lite som möjligt, samtidigt som de inte uppvisar huvudskakningar.

Terapiformen blir mer tillgänglig

Medicinska tester har under de senaste åren viat att psykotiska droger har en betydande potential för lindring av psykiska störningar när patienter intar dem i en säker miljö, i rätt dos och under ledning av en professionell psykoterapeut.

Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att cirka fem procent av den vuxna världens befolkning lider av depression. Detta motsvarar cirka 280 miljoner människor.

Forskarna hoppas att hallucinationsfri LSD ska kunna sprida psykedelisk assisterad terapi till en större grupp människor. Samtidigt skulle det göra behandlingen billigare, eftersom icke-hallucinerande patienter kräver mindre tillsyn.