Shutterstock
telomerkromosomer

Forskare förlänger livslängden hos möss med 41 procent

Mer hår och starkare kroppar. Det var resultatet av ett nytt banbrytande experiment där forskare lyckades fördröja åldrande hos möss med hjälp av genterapi.

Varför åldras vissa av oss snabbare än andra? Och hur kan vi fördröja åldrandet och undvika de sjukdomar och defekter som följer med det?

Det är några av de frågor som forskare just nu kämpar med att ge svar på.

Nu kan de ha knäckt en del av koden i ett nytt försök, där de använde genterapi för att förlänga livet på möss med så mycket som 41 procent.

Dina celler styr din ålder

För att förstå hur forskare har skjutit upp det naturliga åldrandet hos möss behöver vi göra en resa in i kärnan i våra celler.

Där ligger vårt genetiska material, eller dna, hoprullat i långa kromosomer. I änden av kromosomerna sitter ett slags skyddande hölje av bitar av dna som kallas telomerer. Och det är just dessa skyddshöljen som kan ha en avgörande effekt på hur vi åldras.

© Claus Lunau

Varje gång cellen delar sig och dna:t kopieras förkortas den yttre delen av telomererna en aning – lite som ett klippkort. Vid något tillfälle är telomererna slut och cellen kan inte längre dela sig. Denna gräns är även känd som hayflick-gränsen, och innebär runt 50-70 delningar för varje cell.

Detta kan kicka igång åldrandet och exempelvis göra oss mer rynkiga och sjukdomsbenägna när det sker i flera celler samtidigt.

Virus invaderade cellerna

Men det finns en speciell aktör i vår kropp som håller telomererna långa och bekämpar åldrandet: Ett enzym som kallas telomeras.

Odödlighetsenzymet, som det också kallas, produceras av en gen som kallas TERT (telomerase reverse transcriptase).

I det nya experimentet använde forskarna ett speciellt virus, ett så kallat cytomegalovirus, för att invadera mössens celler och leverera mer av TERT-genen. Detta visade sig ha en avgörande effekt på mössens åldrande.

© Shutterstock

Följ fem tips och addera 13 år till ditt liv

Forskarna kunde bland annat se hur klippkortet, det vill säga telomererna, i mössens njurar blev längre. De kunde även se hur behandlingen minskade håravfall hos mössen och hur de fick bättre motorik och koordination.

Mössens livslängd förlängdes med hela 41 procent jämfört med obehandlade möss.

Dessutom ledde genterapin inte till någon förhöjd cancerrisk hos mössen – något som annars kan vara ett bekymmer då cellernas klippkort ändras. Därför tror forskarna att upptäckten skulle kunna få avgörande konsekvenser för både livskvalitet och hälsa om den kan överföras till människor.