Företag säljer blod från tonåringar till äldre människor

Ett företag från San Francisco i USA har påbörjat ett omdiskuterat försök. De säljer blod från unga människor för att bevisa att ungt blod gör dig ung. Nu kritiserar forskare försöken.

Företaget Ambrosia säljer blod från unga personer till äldre människor.

© Shutterstock

Det amerikanska företaget Ambrosia erbjuder nu blod från tonåringar och 600 personer har anmält sig till försöket.

Syftet är att äldre människor ska kunna få en "ungdomsinjektion" med hjälp av unga människors blod.

Försöket kontrolleras enbart av företaget, och företaget vill samla in information från försökspersonerna för att mäta blodets verkan.

Ambrosia ska mäta olika biomarkörer, som är kopplade till åldrande, på varje patient både före samt en månad efter behandlingen (som kostar 67 000 kronor).

Blodet ska tas från blodbanker som därefter rensas från blodkroppar så att det enbart blir plasma kvar. Detta gör att donatorn och försökspersonen inte behöver ha samma blodtyp.

Idén kommer från Stanford

Företaget har startats av den 32-årige läkaren Jesse Karmazin och hans affärsidé härstammar från en undersökning som gjordes på Stanford 2014 som visade fördelarna med att få blod från yngre individer:

I den fann forskare att äldre möss, som hade fått blodplasma från unga möss klarade sig bättre i ett rumsligt minnestest än de äldre möss som hade fått blod från andra äldre möss.

Nu ska Ambrosia testa försöket på människor.

Stanford kritiserar försöket

Ett antal forskare kritiserar företaget för att det bland annat saknas kontrollgrupper och för att patienterna måste finansiera försöket själva – vilket är ett sätt att komma runt de amerikanska hälsovårdsmyndigheternas regler för kliniska försök.

Till och med en neurolog som arbetade med det ursprungliga Stanfordförsöket, Tony Wyss-Coray, är kritisk.