Sanningsserum i spruta
© Shutterstock

Finns sanningsserum i verkligheten?

På film ser man ibland att man använder sanningsserum. Finns det i verkligheten eller är det bara i Hollywood?

Sanningsserum finns faktiskt. Det är ett gemensamt namn för en rad olika ämnen, bland annat växtgifterna atropin och skopolamin samt en rad sömnframkallande psykofarmaka. Det används både i samband med förhör och som läkemedel vid undersökning och behandling av psykiatriska patienter. Ämnena verkar förslöande och minskar patientens hämningar, vilket sägs få dem att lättare kunna berätta saker som de medvetet eller omedvetet försöker dölja. Effekten är dock starkt omdiskuterad, eftersom ämnena även har en tendens att stimulera fantasin. Det har resulterat i att patienter hittat på långa och helt osanna historier.