Shutterstock

Farligt virus bekämpar hjärntumör

Amerikanska forskare har avslöjat hur det fruktade zikaviruset angriper stamceller i hjärnan hos foster. Upptäckten kan leda till ett nytt vapen mot obotliga hjärntumörer.

Zikaviruset är känt för att störa hjärnans utveckling under fosterstadiet. Följden blir att barn föds med alltför liten hjärna.

Viruset angriper fostrets stamnervceller, som hindras från att bilda det normala antalet hjärnceller. Just den förmågan kan kanske utnyttjas inom ett annat område.

Zikaviruset kan angripa cancerceller i hjärnan

Forskare vid University of California i USA har planer på att använda viruset som vapen mot en aggressiv typ av hjärntumör, som läkarna i dag har svårt att behandla.

Sex procent av de barn som smittas med zikavirus på fosterstadiet har missbildningar, vanligtvis i form av onormalt litet huvud.

© SHUTTERSTOCK

Tumören kallas glioblastom och ändrar hjärnceller till stamceller som därefter delar sig okontrollerat och snabbt bildar en tumör.

Patienter med diagnosen glioblastom dör ofta inom bara 20 månader.

Nu har det uppklarats varför viruset föredrar cancerceller

Tidigare försök har visat att zikaviruset kan angripa tumörstamcellerna, men inte hur det går till. Det har de amerikanska forskarna nu utrett.

På ytan av viruspartiklarna sitter särskilda proteiner som passar ihop med molekyler på stamcellerna som en nyckel i ett lås, och det gör det möjligt för viruset att invadera cellerna.

Zikavirus låser in sig i tumörceller med två nycklar

På sin yta har viruset två proteiner, som passar till receptorer i hjärnans stamceller. När en stamcell har utvecklats till en tumörcell får den fler av båda slagens receptorer, och därför blir det lättare för viruset att invadera den. Det betyder dessutom att de friska cellerna går fria.

Zikavirus
© SHUTTERSTOCK

Virus har nycklarna klara

På sin yta har zikaviruset (orange) två proteiner, som passar ihop med receptorerna på stamcellerna i hjärnan.

Zikavirus
© Shutterstock

Friska celler går fria

De friska cellerna (blått) har ett få av den ena typen av receptor, och därför är det svårt för viruspartikeln att tränga in.

Zikavirus
© Shutterstock

Tumörceller drabbas

På tumörcellerna (grönt) finns det rikligt med båda slagens receptorer. Det gör dem till ett lättare offer för viruset.

Zikavirus
© shutterstock

Viruset dödar tumören

Viruset förökar sig i tumörcellen och dödar den. Nya viruspartiklar är nu redo att angripa flera tumörceller.

Forskarna undersökte lås med beteckningen “avß5” och upptäckte att det består av två så kallade receptorer, “av” och “ß5”.

Zikaviruset kan endast komma in i cellen när det träffar båda receptorerna med sina proteiner.

Upptäckten ger hopp om effektiv behandling av hjärncancer

Forskarna undersökte virusets förmåga att tränga in i både tumörstamceller och friska stamceller, och det visade sig att tumörstamcellerna invaderades oftare.

Förklaringen är att tumörcellerna har stora mängder av både av- och ß5-receptorer, medan de friska hjärncellerna har många av-receptorer medan endast ett fåtal har ß5.

Upptäckten ger hopp om att zikaviruset ska kunna anpassas så att det blir ännu bättre på att bekämpa tumörer utan att samtidigt angripa hjärnans friska celler.