Shutterstock
Illustration av cancerceller

Dramatisk ökning: Betydligt fler personer under 50 år får cancer

Forskarna förväntar sig att risken för tidig cancer ökar för varje generation. De har även en gissning om varför.

Sedan 1990 har antalet personer under 50 år som får bröstcancer, tjocktarmscancer, matstrupscancer och cancer i bukspottkörteln ökat.

Detta visar en ny studie som är gjord av forskare från bland annat Harvard Medical School och som har publicerats i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Nature Reviews.

Risken ökar för varje generation

Forskarna bakom studien har undersökt all tillgänglig data om tidigt debuterande cancer och samtidigt tittat på om exempelvis riskfaktorer i barndomen kan ha betydelse.

Och där gjorde forskarna en avgörande upptäckt mellan generationerna.

– Vi upptäckte att risken ökar för varje generation. Människor som är födda 1960 löper exempelvis högre risk att utveckla cancer innan de fyller 50 än personer som är födda 1950, och vi förutspår att risknivån kommer att fortsätta att stiga i kommande generationer, säger Shuji Ogino, professor vid Harvard Medical School i ett pressmeddelande.

Cancerformer som ökar bland personer under 50 år:

Gjorde överraskande upptäckt

Forskarna framhåller att en del av ökningen kan bero på att vi har blivit bättre på att upptäcka cancer i tidiga skeden tack vare omfattande screeningar.

Men de påpekar också att screeningarna inte enbart kan förklara den ökade förekomsten av de totalt 14 olika varianterna av cancer i studien.

I jakten på en orsak sökte forskarna därför efter studier som tittar på möjliga riskfaktorer – däribland riskfaktorer under de första levnadsåren.

I den omfattande genomgången upptäckte forskarna att miljöfaktorerna som omfattar livsstil, vikt och tarmbakterier har förändrats avsevärt under de senaste decennierna.

Forskarna antar att exempelvis att den västerländska kosten och livsstilen kan bidra till ökningen av tidigt debuterande cancer. Däribland finns möjliga riskfaktorer såsom alkoholkonsumtion, sömnbrist, rökning, fetma och konsumtion av ultraprocessade livsmedel.

Överraskande nog upptäckte forskarna också att barn sover betydligt mindre i dag än de gjorde för decennier sedan, samtidigt som vuxnas sömn inte har förändrats drastiskt under samma period.

En av studiens begränsningar är att forskarna inte hade tillräckligt med data om cancer i låg- och medelinkomstländer.

Därför framhåller de också vikten av att samla in mer data och göra fler studier där vi följer barn från spädbarnsåldern och flera decennier framåt.