Shutterstock

Ditt hjärtslag hämmar reaktionerna

Det kan vara en dålig idé at sätta sig bakom ratten direkt efter ett träningspass eller om du är upphetsad. Det är slutsatsen i en nyligen publicerad studie, där forskare mätte hjärtrytmen på ett antal försökspersoner under en virtuell biltur.

Bilister löper större risk för att begå fel om det inträffar en oförutsedd situation samtidigt som ett hjärtslag.

Det visar nya resultat från University of Sussex i England. Forskarna lät försökspersoner köra en virtuell tur i trafiken framför en datorskärm, samtidigt som deras hjärtrytm registrerades.

Försökspersoner kör oftare fel

Under turen dök det upp hinder. Ibland dök dessa hinder upp exakt samtidigt som ett hjärtslag hos försökspersonen och andra gånger mitt emellan två hjärtslag.

© Shutterstock

HJÄRTSLAGET

Hjärtslaget (systole) är hjärtmuskelns sammandragning. Det sker cirka 60 gånger per minut när vi har normal vilopuls.

Reaktionsförmågan visade sig vara så försämrad under ett hjärtslag att försökspersonen ofta gjorde fel.

Hjärtslaget inträffar när hjärtmuskeln drar sig samman – en fas som kallas systole. Det har uppenbarligen en effekt på flera hjärnfunktioner.

En oförutsedd situation i trafiken blir ännu farligare om den inträffar samtidigt som bilistens hjärtslag. I det ögonblick som hjärtat slår försämras reaktionsförmågan.

© Shutterstock

Tidigare har försök av samma forskare visat att vår uppfattning av smärta blir svagare under systole, och vi är också sämre på att minnas ord vi får se i samma ögonblick som hjärtat slår.

Hög puls kan utgöra en fara

Forskarna är inte säkra på orsaken, men de misstänker de så kallade baroreceptorerna som sitter i de stora blodkärlen.

Receptorerna aktiveras under systole och skickar besked om vårt blodtryck till hjärnan, och det kan störa andra signaler.

De nya resultaten visar att det är en dålig idé att sätta sig bakom ratten precis efter det att man tränat eller när man är upprörd eftersom pulsen då är hög.