Den här behandlingen reducerar migrän

Nästan en miljard människor i världen drabbas av migrän. Men nu kan de pulserande anfallen vara förbi. Forskare har upptäckt att en diet med få kolhydrater kan minska antalet migränattacker.

Migræne top

Alla som någon gång har drabbats av våldsamma migränattacker vet vilket förlamande och funktionsnedsättande tillstånd det kan innebära.

Men nu finns det goda nyheter.

En grupp italienska forskare har nämligen upptäckt att en speciell diet kan minska antalet obehagliga attacker avsevärt.

Resultat efter en månad

Under sex månader lät forskare cirka 100 migränutsatta kvinnor - som ville minska i vikt - testa en diet som bestod av ett lågt innehåll av kolhydrater och ett högt innehåll av fett – en så kallad lågkalori-ketogen diet, även förkortad VLCKD.

Redan efter en månad kunde forskarna se en genomsnittlig minskning av antalet migränfall hos försöksdeltagarna, från 5,11 dagar med migrän per månad till 0,91 dagar - och anfallens varaktighet minskade också.

Tvingar kroppen att producera ketoner

Genom att minska kolhydraterna tvingar dieten kroppen att producera så kallade ketoner som energikälla i stället för glukos, som är betydligt svårare för kroppen att arbeta med.

Det kan vara förklaringen på det märkbara resultatet, tror Cherubino di Lorenzo, forskningsledare, från Sapienza University of Rome i Italien.

”Vår hypotes är att kombinationen av ketoner och en förändrad glukosreaktion leder till den goda effekten som vi har kunnat observera hos våra patienter”, säger han till Researchgate.