Shutterstock
giftigaste-ämnet-Batrachotoxin

Världens giftigaste ämnen

Världens giftigaste ämnen är dödliga även i mikroskopiska doser. Bara en miljarddel av ett gram av några av dessa mördande ämnen räcker för att döda dig.

Världens giftigaste ämnen

Gift har alltid omgärdats av mystik, men vilka är egentligen de giftigaste ämnena i världen?

Inom vetenskapen anges ett ämnes giftighet ofta i enheten LD50, vilken är ett mått för hur mycket det krävs av ett givet ämne för att döda en halv population – ofta möss eller råttor.

LD50 kan variera beroende på om de giftiga ämnena inandas, intas eller injiceras direkt i kroppen.

Några av världens mest giftiga ämnen i världen är:

 • Kvicksilver
 • Nervgiftet VX
 • Ricin
 • Arsenik
 • Ormgift
 • Batrachotoxin
 • Polonium-210
 • Botulinumtoxin

Du kan lära dig mer om världens mest giftiga ämnen nedan.

Kvicksilver

Kvicksilver får dig att skaka

Kvicksilver är grundämne 80 i det periodiska systemet och det användes tidigare i tandfyllningar. I det sammanhanget är metallen relativt harmlös, men kvicksilver kan vara dödligt giftigt beroende på vilken sorts kvicksilver det rör sig om.

Organiskt kvicksilver är det farligaste med ett LD50-värde på 1 mg/kg vid förtäring. Oorganiskt kvicksilver har ett värde på 100 mg/kg.

Giftigaste-ämnet-kvicksilver

Det giftigaste kvicksilvret är den enda metallen som är flytande vid rumstemperatur.

© Shutterstock

Symtomen på kvicksilverförgiftning beror på hur mycket man utsätts för och hur länge.

En akut förgiftning ger symtom som kräkningar, våldsamma magsmärtor och nedsatt njurfunktion, medan en kronisk förgiftning kan ge skakande händer och sår i munnen.

Nervgiftet VX

Nervgiftet VX förlamar andningen

VX är ett syntetiskt nervgift, som vid inhalering har ett LD50 på 25-30 mg/kg. Får man VX på huden är LD50 dock inte högre än 10 mg/kg.

Det giftiga ämnet uppfanns på 1950-talet i samband med forskning i insektsmedel, men det visade sig snart att VX var alltför giftigt för att kunna användas inom jordbruket.

Därför kategoriserades det som ett kemiskt vapen, och under många år lagrade flera länder nervgiftet för militärt bruk. De flesta av dessa lager har i dag destruerats.

VX är mest känt för att det på senare tid har använts i attentat.

Den japanska domedagssekten Aleph använde det giftiga ämnet mot förmodade spioner i mitten av 1990-talet, och 2017 dödades Kim Jong-Ils äldste son, Kim Jong-Nam, med nervgiftet på en malaysisk flygplats.

VX dödar genom att blockera ett speciellt enzym, som får musklerna att slappna av. Det betyder att musklerna dras ihop alltmer. När det sker i mellangärdet och i bröstkorgen blir det till slut omöjligt att andas.

Ricin

Ricin användes i paraplymord

Ricin kommer från växtens frön och det har ett LD50 på omkring 20 mg/kg om ämnet förtärs. Om ricin inhaleras eller injiceras direkt i kroppen hamnar den dödliga dosen dock på 0,022 mg/kg.

Giftigaste ämnet - ricin

Castorbönor används bland annat till att göra bromsvätska och läkemedel mot förstoppning.

© Shutterstock

År 1978 förgiftades den bulgariske systemkritikern Georgi Markov med ricin, medan han väntade på bussen i London. Attentatet går under namnet paraplymordet, eftersom gärningsmannen hade gömt sitt vapen i ett paraply och på så sätt obemärkt kunde skjuta in en ricinfylld kula i låret på Georgi Markov.

Georgi Markov utvecklade snabbt förgiftningssymtom och avled fyra dagar senare på sjukhuset.

Ricin är ett av världens giftigaste ämnen, eftersom det blockerar våra cellers förmåga att bilda proteiner. Och utan proteiner dör cellerna, varpå livsviktiga processer i kroppen avstannar.

Arsenik

Arsenik ger brännande förgiftning

Arsenik är förvillande likt socker, men man ska inte låta sig luras av utseendet, för arsenik har ett LD50-värde på ned till 15 mg/kg om det förtärs.

Ämnet är oorganiskt och har tidigare använts som råttgift. En arsenikförgiftning kan exempelvis uppkomma via förorenat grundvatten, och symtomen börjar med en blixtrande huvudvärk.

Det giftiga ämnet skadar blodkärlen och ger brännande magsmärtor, kräkningar och diarré. Till slut avstannar blodcirkulationssystemet.

Ormgift

Ormgift stänger ned kroppen

De flesta ormgifter är en obehaglig cocktail av många olika proteiner. Proteinerna är ofta neurotoxiner, som hämmar neuronernas signaler i hjärnan och nervsystemet, och de kan exempelvis förlama våra muskler.

Neurotoxinerna i ormgift har ofta ett LD50-värde på under 1 mg/kg när det injiceras i kroppen. Inlandstaipanen, som är världens giftigaste orm, har exempelvis ett LD50 på 0,0225 mg/kg.

Giftigaste ämnet - ormgift

Inlandstaipanen är världens giftigaste orm. Om ett bett inte behandlas kan taipanens gift döda en människa på mindre än 30 minuter.

© Shutterstock

När det gäller ormgift är det viktigt att veta hur snabbverkande giftet är för att man ska ha en chans att överleva.

Batrachotoxin

Batrachotoxin ger hjärtsvikt

De infödda indianerna i Sydamerika använde giftpilar mot byten och fiender. Och ett av dessa gifter var Batrachotoxin, som grodorna Phyllobates terribilis och Phyllobates bicolor bär i sin hud.

När Batrachotoxin injiceras i kroppen har den ett LD50 på bara 0,002 mg/kg, medan det på huden har ett LD50 på 0,02 mg/kg.

Det speciella grodgiftet fungerar genom att öppna nervcellernas kaliumkanaler och blockera nervcellernas signaler till musklerna.

Det innebär att musklerna inte kan slappna av, vilket i synnerhet sätter hjärtat under press och i sista skedet leder till hjärtsvikt.

Polonium-210

Polonium-210 sänder ut dödlig radioaktivitet

Polonium-210 är en radioaktiv isotop, som bland annat dödade den ryske agenten Alexandr Litvinenko. Ämnet är extremt giftigt även i mängder under en miljarddel av ett gram.

Polonium-210 är ett av de giftiga ämnen som inte kan utvärderas rättvisande utifrån sitt LD50-värde. Polonium dödar nämligen genom att sända ut radioaktivitet, som dödar kroppens celler – till skillnad från giftiga metaller som exempelvis kvicksilver, som dödar genom att interagera med kroppen.

Botulinumtoxin

Botulinumtoxin är det giftigaste ämnet

Trots att en del botulinumtoxiner används av kosmetikbranschen i exempelvis botox är de inte bara giftiga, utan faktiskt världens giftigaste ämne.

Botulinumtoxin är ett protein som är dödligt i extremt små mängder, så kallade nanogram . En icke-dödlig dos av botulinumtoxin kan till och med förlama en mus i upp till en månad.

 • Vid injicering dödar botulinumtoxin – 1,3–2,1 ng/kg (0,0000013-0,0000021 mg/kg)
 • Vid inhalering dödar botulinumtoxin – 10–13 ng/kg (0,000010-0,000013 mg/kg)
 • Vid förtäring dödar botulinumtoxin – 1000 ng/kg (0,001 mg/kg)

Det giftiga ämnet produceras av en liten anspråkslös organism, nämligen bakterien Clostridium botulinum, som kan orsaka exempelvis svåra tarminfektioner.

Botulinumtoxin verkar, precis som nervgasen VX, genom att hämma det enzym som tillåter musklerna att slappna av.

Därför sker det en ansamling av ämnet acetylkolin i nervsystemet, vilket leder till förlamning, kramper och till sist kvävning.

En grupp forskare har tagit fram en metod för att ta bort botulinumtoxin efter att det har börjat förstöra och förlama kroppen.

Djurförsök på möss har visat att förlamningarna försvinner när forskarna injicerar botulinumtoxiner laddade med antikroppar från kameler.

Det innebär att vi på sikt kan bota förlamning som uppstått av botulinumtoxiner, och det kommer också att kunna hjälpa till att återställa felaktiga botoxingrepp.

giftigaste-ämnet-Batrachotoxin

När den gula giftgrodan växer upp i fångenskap är den inte giftig. Forskare tror därför att det starka giftet är ett resultat av de insekter som grodorna äter i naturen.

© Shutterstock