Shutterstock
5 falska påståenden om coronavaccinerna - Nej till vaccin

5 falska påståenden om coronavaccinerna

Är vi alla försökskaniner i ett experiment med en oprövad teknik som gör oss sterila och omprogrammerar vårt dna? Här är vetenskapens förklaring till fem påståenden om coronavaccinet.

Påstående 1: Coronavaccinet omprogrammerar ditt dna

mRNA är inte samma sak som dna.

mRNA-vaccinerna från Moderna och Pfizer-BioNTech fungerar genom att frakta in budbärar-RNA (messenger RNA, eng.) i människans celler för att lära dem att bilda virusproteiner.

När cellen bildar proteinerna lär immunförsvaret sig att känna igen coronaviruset och kan sedan motverka en utifrån kommande infektion.

5 falska påståenden om coronavaccinerna - covid-19dna

Även om mRNA och dna är besläktade kan coronavaccinerna inte omprogrammera vårt dna.

© Shutterstock

Budbärar-RNA (mRNA) finns i alla levande celler och fungerar som förbindningsled mellan dna i våra kromosomer och kroppens proteinfabrik, som ser till att vi producerar de proteiner vi behöver för att fungera.

I praktiken talar alltså mRNA om för kroppen hur den ska producera proteiner.

mRNA är därför inte samma sak som dna, och mRNA kan inte kombineras med vårt dna och förändra vår genetiska kod. Dessutom är mRNA relativt ömtåligt och kan bara leva i en cell i omkring tre dygn, innan det bryts ned.

Att vaccinerna från Pfizer-BioNTech och AstraZeneca in kan tränga in i människans dna har också bekräftats av forskare från Queensland Brain Institute i Australien i en nyligen publicerad vetenskaplig studie.

Påstående 2: mRNA är en ny och oprövad teknik

Även om coronavaccinerna från Pfizer-BioNTech och Moderna är de första mRNA-vaccinerna på marknaden, så är tekniken långt ifrån ny.

Tidiga försök med tekniken ägde rum redan 1989 och 2005 kunde forskare från University of Pennsylvania School of Medicine framgångsrikt transportera in budbärar-RNA i mänskliga celler.

BioNTech och Moderna, som ligger bakom de två mRNA-vaccinerna mot corona, har dessutom arbetat med tekniken i mer än ett årtionde. Medan Moderna bland annat har arbetat på ett vaccin mot zikaviruset, har BioNTech utvecklat ett influensavaccin.

Påstående 3: Vi känner inte till vaccinets långtidseffekter

Läkemedel som tas dagligen kan ge långtidseffekter. Det beror på att ämnena i läkemedlet riskerar att ansamlas i kroppen till följd av det upprepade intaget.

Till skillnad från läkemedel kräver coronavaccinet dock bara två injektioner. Och eftersom mRNA snabbt bryts ned och försvinner ur kroppen efter ett par dagar, finns det ingen anledning att tro att vaccinet skulle medföra långtidsbiverkningar.

De biverkningar som vacciner kan medföra kommer att ge sig till känna de första veckorna efter vaccinationen. För coronavaccinet är de mest kända biverkningarna huvudvärk, feber och ömhet.

5 falska påståenden om coronavaccinerna - Biverkningar

Många är oroliga för långtidsbiverkningar av coronavaccinerna.

© Shutterstock

Påstående 4: Vaccinet är farligare än att få corona

Studier från de brittiska hälsomyndigheterna visar att två doser Pfizer-BioNTech hjälper till att förhindra ett allvarligt sjukdomsförlopp och ger hela 96 procents skydd mot vård på sjukhus.

Medan det enligt WHO världen över finns mer än fyra miljoner människor som har avlidit i covid-19 är antalet döda till följd av vaccinet inte jämförbart.

I Storbritannien, där mer än 130 000 personer har avlidit till följd av corona, har det rapporterats 1526 dödsfall bland personer som har vaccinerats mindre än sju dagar tidigare. Enligt Storbritanniens regering är majoriteten av dessa dödstal personer med hög ålder och kroniska sjukdomar, som alltså inte har avlidit på grund av vaccinet.

Antalet dödsfall till följd av vaccinet kan med andra ord inte mäta sig med antalet coronadödsfall.

5 falska påståenden om coronavaccinerna - Gravid

En gravid kvinna vaccineras mot covid-19.

© Shutterstock

Påstående 5: Coronavaccinet kan göra dig steril

Coronavaccinet har ingen inverkan på fertiliteten.

mRNA-vaccinerna fungerar genom att de lär kroppens celler att bilda virusproteiner mot corona, så att immunförsvaret kan känna igen covid-19:s spike-protein.

Förvirringen uppstår av att ett annat spike-protein med namnet syncitin-1 har betydelse för moderkakans utveckling under en graviditet. Coronavaccinet har dock ingen som helst möjlighet att bekämpa syncitin-1-proteinet.

Det enda spike-protein det har tagits fram för att bekämpa är covid-19:s spike-protein.

Pfizer-BioNTech:s vaccin testades också på gravida redan i försöksfasen. Då lyckades 23 av deltagarna att bli gravida och den enda kvinnan i försöket som var med om ett missfall hade inte fått vaccinet, utan en placebo.