Människan

Människan är en djurart som tillhör arten Homo sapiens. Den moderna människan, som vi tillhör, skiljer sig i flera avseenden från de närbesläktade människoaporna. De mest påfallande skillnaderna är att vi saknar päls, går på två ben, har ett avancerat språk och lever i ett högt utvecklat samhälle, där materialism spelar en betydande roll. Trots allt detta visar forskning att schimpansens och människans dna bara skiljer sig åt med en procent.

Läs mer om människans själ och fysik i våra artiklar om allt från blodgrupper och immunförsvar till mardrömmar och narcissister.