Shutterstock

Vilken typ av alkohol ger värsta baksmällan?

Rödvin ger mig värre baksmälla än öl. Beror det bara på att jag intar högre procent eller är det fler faktorer som spelar in?

Baksmälla beror på ett flertal faktorer. Kroppens nedbrytning av etanol resulterar exempelvis i giftämnet acetaldehyd, som bland annat orsakar huvudvärk och illamående.

Även om mängden alkohol spelar stor roll, så är det inte enbart den som avgör hur illa baksmällan blir. Typen av alkohol spelar också in.

Som tumregel ger mörja drycker värre baksmälla än ljusa. Det beror på att de mörka vätskorna vanligtvis innehåller fler orenheter, så kallade kongener.

När socker jäser till alkohol bildas även små mängder kongener i form av bland annat garvsyra, metanol, aldehyder och ketoner. Mängden kongener beror på vilken sorts socker som används i jäsningen, samt hur alkoholen senare har destillerats.

Bourbon är värre än vodka

Forskare har testat kongeners effekt på baksmälla hos unga människor i åldrarna 21–33 år. Testdeltagarna åt samma måltider och sov vid samma tidpunkter under dygnen fram till försöket. Därefter delades de upp i grupper och fick antingen dricka placebo, vodka med få kongener eller bourbon med många kongener, tills de uppnådde en promille på 1,1. Dagen efter rapporterade bourbondrickarna de värsta baksmällorna.

Kongener omfattar många ämnen, men i synnerhet metanol har visat sig orsaka baksmälla. Metanolförgiftning sätter in på allvar först efter 12–24 timmar, och även små mängder kan medföra klassiska baksmällesymtom som illamående, kräkningar och magsmärtor.