Shutterstock
Fort Knox sikkerhed

Vilken plats är säkrast i världen?

Kan man göra en förnuftig bedömning av vilken plats i världen som är säkrast?

Det är svårt att utse världens säkraste plats, då många kandidater till titeln av naturliga skäl är mycket knapphändiga med upplysningar. Tittar man på platser, som dels är svåra att tränga in i, och dels ger maximalt skydd mot bomber, terrorangrepp och liknande, finns det emellertid två platser, som kommer mycket högt upp på listan. Båda ligger i USA:

Fort Knox betraktas av de flesta experter som världens säkraste förvaringsplats, och många länder har under årens lopp deponerat dyrbarheter där, till exempel de engelska kronjuvelerna under andra världskriget. Tak och väggar är gjorda av granitblock, och dörren in till det rum där guldet ligger väger tjugo ton. För att öppna den krävs det flera personer, som var för sig bara kan en del av koden till låset.

NORAD, det amerikanska luftförsvarets operationscentrum i Cheyenne Mountains, är byggt för att tåla allt – även en träff av en atombomb. NORAD ligger 600 meter inne i ett berg, och alla avdelningar omges av stålnät och står på enorma fjädrar, så att eventuella skakningar från naturkatastrofer eller bombnedslag inte kan påverka dem. NORAD har sin egen ström- och vattenförsörjning, och luften renas från alla orenheter, innan den släpps in till dem som arbetar på platsen.