Shutterstock
Övervikt

Viktminskning: Upptäckt kan minska aptiten utan fetmaoperation

Forskare arbetar med att återskapa effekten av fetmakirurgi utan att patienten behöver lägga sig under kniven.

På global nivå har antalet överviktiga personer tredubblats sedan år 1975, och majoriteten av världens befolkning bor nu i ett land där de många extrakilona dödar fler människor än vad undervikt gör.

En fetmaoperation kan vara en bra lösning för personer med extrem eller kraftig övervikt och dess följdsjukdomar. Kirurgiska ingrepp är emellertid förknippade med ett antal oangenäma biverkningar samt vissa risker.

Nu har forskare vid de engelska universiteten University of Nottingham och King’s College i London studerat hur man skulle kunna få samma resultat som av en fetmaoperation utan att göra invasiva ingrepp i buken.

Det finns flera olika typer av fetmakirurgi. En av de vanligaste är en så kallad gastric bypass, där kirurgen skapar en liten ficka överst i magsäcken, så att det bildas ytterligare en säck i buken.

En annan metod är en så kallad gastric sleeve, då en stor del av magsäcken opereras bort, så att den antar formen av ett långt rör.

Ökad aptit och nedsatt ämnesomsättning

Tidigare trodde forskarna att patienterna gick ner i vikt efter operationen för att magsäcken blev mindre.

På senare år har de emellertid fått en djupare förståelse av att ingreppen kan påverka flera olika mekanismer, som tillsammans leder till viktminskning.

En av dessa mekanismer är en gulgrön vätska som bildas i levern och som töms i tolvfingertarmen efter en måltid, gallsyra.

Gallsyran gör så att vi kan ta upp fett och fettlösliga vitaminer i maten, men den kan också fylla en funktion genom att reglera aptiten.

Genom att studera en grupp fetmaopererade personer i Amsterdam och två grupper som inte hade lagt sig under kniven, fann forskarna att de fetmaopererade personerna hade lägre halter av gallsyran ursodeoxycholsyra, som kan vara förknippad med ökad aptit och nedsatt ämnesomsättning.

Studierna visade också att fibertillskott såg ut att sänka halterna av gallsyran, dock i lägre omfattning än fetmaoperationerna.

Vill utveckla nya strategier för att behandla övervikt

Studierna befinner sig än så länge i en tidig fas, men forskarna hoppas att de så småningom ska kunna använda upptäckten för att efterlikna effekten av en fetmaoperation utan att patienten behöver genomgå ett omfattande ingrepp.

De hoppas också att resultaten med tiden kan bidra till att skapa mer målriktade behandlingsmetoder mot övervikt, som inte enbart är till för personer med extrem övervikt.

”Genom att bättre förstå det komplexa samspelet mellan genetiken, tarmfloran och kosten när det gäller att påverka halterna av gallsyror och deras inverkan på aptiten och ämnesomsättningen kan vi kanske utveckla nya strategier för att förebygga och behandla övervikt”, skriver forskningsledaren Christina Menni vid King’s College i ett pressmeddelande.