Vikten av att prata ekonomi med dina barn

Vi är fantastiskt skapade när det kommer till att kommunicera. Trots det så är det många som känner att det är svårt att prata om ekonomi. Bra kommunikationsförmågor är ingenting vi föds med. Det är något som måste läras in och tränas upp. Så är det också när det gäller att prata om ekonomi. Det är något vi måste öva oss på.

© Unsplash

När barnen är mindre handlar det om enklare ekonomi. Vad betyder nej? Var kommer pengarna från? När barnen blir äldre måste samtalen också bli mer allvarliga, och kommunikationsförmågan måste förbättras. Hur hanterar man pengar, till exempel sms lån och sparande? Hur gör man en budget? Vad är en räkning, och hur viktigt är det att man betalar den? Om man lär sig kommunicera om de enklare sakerna blir det lättare när man sedan måste kommunicera om svåra saker.

Gör dig förstådd, inte bara hörd

Kommunikation och att bara prata är inte likvärdigt. Att bara prata kan vara ensidigt, utan så stor vikt. Du kanske har lätt att breda ut dig i långa förklaringar och överösa ditt barn med viktig information. Givetvis är information viktig, men den når inte alltid hjärtat. Kommunikation kan gå djupare, och innebär aktivt lyssnande, förstående och ett samförstånd som gör att man kan ta sig från en punkt till en annan.

Bra och effektiv kommunikation gör att alla parter känner sig förstådda, respekterade och nöjda med utgången. Som förälder kan det vara överväldigande att behöva lära sina barn om ekonomi. Att prata om pengar kan kännas som en omöjlig uppgift. Speciellt om man kommer från en bakgrund där man inte har pratat om pengar alls. Så hur börjar man?

Ansvar, sparande och lön

Om du börjar när ditt barn är litet med att prata om pengar blir det lättare att hantera större summor när de blir äldre. Många experter på ekonomi föreslår att du ger dina barn ansvar i viss mån redan från det att de är små. Det kan till exempel vara i form av en veckopeng. Bestäm på förhand vad veckopengen ska räcka till, och börja med småpengar.

Det kan till exempel vara att ditt barn får i uppgift att köpa sitt eget lördagsgodis. Det här är också ett utmärkt sätt att lära ditt barn hur man sparar pengar. Om ditt barn får 30 kronor i veckan att köpa godis för kan du visa hur hen kan välja att slösa alla pengar med en gång, eller att inte köpa upp hela pengen och i stället spara några kronor till nästa vecka.

Att låta barnet vara med när du skriver inköpslistan och sedan håller dig till den är också nyttigt för barnet. Det lär ditt barn att vissa pengar redan är avsatta för ett visst ändamål, och att man inte kan köpa godis för hela slanten.

När ditt barn är lite äldre så kan olika uppgifter i hemmet vara en möjlighet att visa hur arbete fungerar. Till exempel, om ditt barn hjälper till med disken en kväll kan hen tjäna några kronor. Det är ett utmärkt sätt att illustrera att pengar inte bara trillar in utan orsak, utan att vi har ett visst ansvar.

Att låna, göra en budget och att leva

Det är viktigt att förklara för barnen hur det fungerar med lån, hur man gör en budget och hur man får allting att gå ihop med räkningar och sparande. Många studier visar att brist på kommunikation om pengar är en stor orsak till problem i familjer. Så vi behöver bli bättre på att prata om pengar.

Uppmuntra sparande och ansvarsfullt spenderande. Om ditt barn har lärt sig att spara pengar, så är det också lättare att prata om till exempel hur man lånar pengar, och hur man betalar tillbaka ett lån. Det är något de kommer ha stor nytta av i framtiden, när det är deras tur att köpa hus och bil, låna till en semesterresa eller annat som barnet kommer intressera sig för när det växer upp.