Shutterstock

Världens befolkning minskar redan om 40 år

Befolkningsexplosionen uteblir. Antalet människor i världen kommer enligt ny forskning att vara långt mindre 2100 än vi har trott.

Världens befolkning är på väg att minska drastiskt i mitten av detta århundrade. Det är den överraskande slutsatsen av en studie från Washingtons universitet i USA.

Forskarna som ligger bakom den nya prognosen väntar sig att befolkningskurvan kommer att vända nedåt redan 2064, då det kommer att finnas 9,7 miljarder människor i världen. Därefter kommer kurvan att fortsätta nedåt, så att det vid sekelskiftet 2100 bara kommer att finnas 8,8 miljarder människor.

Det mycket lägre än FN:s tidigare prognoser, som har förutspått ett befolkningstal på 10,9 miljarder 2100.

Enligt en ny prognos (röd kurva) minskar världens befolkning från och med år 2064, så att det 2100 bara kommer att finnas 8,8 miljarder människor på jorden – jämfört med omkring 11 miljarder, som har förutspåtts i tidigare prognoser (blå kurva).

© Shutterstock

Över hela världen finns det ett tydligt samband mellan i synnerhet kvinnors tillgång till utbildning och preventivmedel, och hur många barn de får. Ju högre utbildningsnivå, desto färre barn.

Antalet barn störtdyker

I de flesta länder kommer kvinnorna att få färre än två barn i genomsnitt , vilket innebär att länderna inte kommer att kunna upprätthålla sina befolkningssiffror. Mest extrem är utvecklingen i Portugal, Japan, Spanien, Thailand, Italien och Sydkorea, som kommer att förlora mer än hälften av sin befolkning fram till 2100.

Bara i enskilda regioner i världen kommer befolkningen att fortsätta att öka. Det kommer att ske i Mellanöstern och Afrika – med den största tillväxten söder om Sahara.

Befolkningen blir äldre

Jämfört med i dag kommer befolkningens sammansättning att förändras över hela världen, så att andelen äldre blir alltmer dominerande.

År 2100 kommer 2,3 miljarder människor att vara över 65 år, medan bara 1,7 miljarder är under 20 år. Antalet människor över 80 år kommer att stiga till 866 miljoner, jämfört med 141 miljoner i dag.

© Shutterstock

3 fakta om framtidens folkmängd

Största minskningen: Portugal kommer att förlora 57 procent av befolkningen. Den minskar från 10,68 miljoner 2017 till 4,5 miljoner år 2100.

Största ökningen: Nigers befolkning ökar från 21,38 miljoner 2017 till 185,04 miljoner år 2100 – en ökning med 780 procent.

Sverige: I Sverige kommer vi att se en ökning i folkmängd från 10,04 miljoner 2017 till 13,11 miljoner år 2100.

En av de viktigaste konsekvenserna av utvecklingen blir att arbetsstyrkan utgör en mindre andel av befolkningen. Därmed blir många länder, inte minst de som är rikast i dag, beroende av invandring för att bibehålla en fortsatt ekonomisk tillväxt.