Varför talar en del människor i sömnen?

Vanligtvis är det fullt friska personer som talar i sömnen

Woman sleeping

Man kan tala i sömnen under alla stadier av sömn. Fenomenet är mest uttalat hos barn men fortsätter hos vissa människor under hela livet.

I vissa fall kan tal under sömn vara relaterat till psykiska sjukdomar eller feber. Det hör emellertid till sällsyntheterna, och vanligtvis är det helt friska personer som talar i sömnen. Typen av tal varierar mycket, från enstaka oförståeliga glosor till hela meningar. Generellt gäller dock att den talande inte själv är medveten om vad som har sagts.

Man har hittills inte hittat något samband mellan att tala i sömnen och störningar av sömnen, och den bakomliggande orsaken är helt okänd. Fenomenet verkar vara oskadligt och är inte nödvändigtvis ett uttryck för att man drömmer. Det finns saker som tyder på att faktorer som stress och dåligt sömnmönster samt brist på sömn kan leda till en ökad tendens att tala i sömnen.