Cyklister

Varför svettas vi?

Vi svettas för att kyla ned kroppen när svetten avdunstar. Men är det då mest effektivt att låta svetten vara kvar i pannan eller att med jämna mellanrum torka bort den?

Svett hjälper kroppen att styra temperaturen, så du ska bara torka bort den från pannan och andra områden på kroppen om du direkt dryper av svett.

Annars bromsar du den avkylande effekten – svettens funktion är nämligen att skapa en tunn hinna av fukt på huden, där vätskan avdunstar.

Avdunstningen förbrukar energi för att driva fasövergången mellan vatten och vattenånga, och energin tas från kroppens överflödiga värme. Processen är så effektiv att varje gram svett förbrukar 2,427 joule (J) när den avdunstar.

Kroppen producerar två sorters svett

Svett i pannan
©

De flesta av kroppens svettkörtlar, exempelvis på händerna och i pannan, är så kallade ekkrina svettkörtlar. Svetten därifrån är näst intill rent vatten som innehåller en gnutta salt.

Man i skjorta svettas
©

Under bland annat armarna, i ljumskarna och runt naveln sitter de så kallade apokrina svettkörtlarna, som utsöndrar tjockt, luktande svettsekret med fett- och avfallsämnen.

Svett har många funktioner

Svett har fler funktioner än att reglera temperaturen; den hjälper exempelvis kroppen att utsöndra kemiska ämnen.

En kinesisk studie från 2016 visade dessutom att kroppen använder svettporer till att utsöndra tungmetaller som kvicksilver.

Svett hjälper även till att hålla huden frisk samt att hämma antalet bakterier.