Varför skakar vi av kyla?

När jag fryser kan hela kroppen börja huttra. Varifrån kommer skakningarna och vad har de för syfte?

© Shutterstock

Vi skakar av kyla för att hålla värmen. Skakningarna beror på att skelettmuskerna drar ihop sig i korta ryckningar. Rörelserna säkerställer att vår kroppstemperatur inte blir för låg – det vill säga faller till under 37 grader.

Skelettmusklerna är de muskler som styr kroppens rörelser och som du normalt har medveten kontroll över. Men när kylan får armar och ben att skaka och tänderna att skallra, har den omedvetna delen av hjärnan tagit över.

År 2007 kartlade forskare vid Oregon Health and Science University i USA den exakta kommandoväg som framkallar skakningarna.

Försök med råttor visade att signaler från temperaturkänsliga receptorer i huden aktiverar ett litet centrum nära hjärnstammen, kallat lateral parabrakial kärna. Därifrån går signaler vidare till hypotalamus i mellanhjärnan, som därefter skickar vidare meddelanden ut till musklerna om att genomföra sammandragningarna.

Kroppen använder musklernas spillvärme

När musklerna arbetar omvandlar de kemisk energi till rörelseenergi, och under den processen går en del energi förlorad i form av värme. Det är denna spillvärme som kroppen använder positivt för att öka sin temperatur.

Ett liknande fenomen känns igen från en del insekter som vibrerar med vingarna innan de lyfter och flyger i väg. I det sammanhanget värmer skakningarna upp vingmusklerna till den temperatur vid vilken de presterar bäst.