Varför rycker jag till med benen, precis innan jag somnar?

Vad orsakar den plötsliga ryckning som känns som om man håller på att falla utför ett stup, precis när man skall somna?

Man ligger i säng
© Shutterstock

Många upplever att deras ben och armar plötsligt rycker till, just när de är på väg att somna. Ryckningen kommer ofta samtidigt som en obehaglig känsla av att falla. Fenomenet är dock helt ofarligt och betraktas som normalt.

Rycker däremot en person under hela nattsömnen, talar läkarna om en åkomma, som kallas Periodic Limb Movement. Eftersom ryckningar under insomnandet inte betraktas som en sjukdom, är det endast ganska få forskare som är intresserade av fenomenet, och det finns ingen definitiv förklaring.

En teori är att ryckningarna kan vara en naturlig del av den avslappning av kroppen som inträder, när vi skall sova. Vår andning förändras, och våra muskler slappnar av. Ryckningarna är kanske bara en väldigt kortvarig reaktion på att våra muskler slappnar av.

En annan teori baseras på människans utveckling – faktiskt ända tillbaka till den gång då vi var kräldjur. I sömnen når vi en punkt, där musklerna snabbt slappnar av helt. Vår hjärna, som har utvecklats från en kräldjurshjärna, tolkar denna plötsliga avslappning som en varningssignal, om att kroppen faller. Hjärnan sänder därför besked till armar och ben att de skall sträckas ut för att finna fäste. Denna teori förklarar varför vi ofta får känslan av att falla, när vi vaknar med ett ryck.

Känslan av att man faller ut över en kant är inte någon dröm, för man sover ju faktiskt inte ännu. Det är snarare tal om en lindrig hallucination.