Shutterstock
man, faller

Varför rycker det i kroppen innan man somnar?

Känner du igen känslan av att falla när du sover? Lär dig mer om fenomenet här.

De flesta människor har under insomnande upplevt att de plötsligt rycker till. För vissa känns det som om de är på väg att falla ned från något. Fenomenet uppstår som en följd av en plötslig men kortvarig sammandragning av en eller flera muskler till exempel i ett ben.

Ryckningarna i kroppen tilltar med åldern, och nästan hälften av alla personer över 65 år upplever dem. Fenomenet uppstår i perioder då vi sover ytligt, drömmer och har snabba ögonrörelser bakom de slutna ögonlocken. Det kallas REM-sömn (Rapid Eye Movements) i motsats till de djupa NREM-sömnperioderna (Non Rapid Eye Movements), då ögonrörelserna är långsammare.

De ofrivilliga ryckningarna i kroppen utlöses som alla muskelsammandragningar av nerver som kommer från ryggmärgen. De måste ske efter en signal från hjärnan, men hur de utlöses och vilket syfte de har är en gåta.