Varför måste vi sova?

Det varierar uppenbart mycket hur länge människor behöver sova, och en del djur har inte alls något behov av sömn. Varför sover vi egentligen?

mor, barn, sovande
© Shutterstock

Trots många års forskning om sömnens betydelse är det ännu ingen som med säkerhet har kunnat förklara, varför människor och djur sover. De äldsta teorierna går ut på att sömn har betydelse rent energimässigt.

En sömnperiod återuppladdar grovt uttryckt kroppens batterier. Nervcellerna i kroppen får tid att göra sig redo för ny aktivitet, och det är möjligt att återskapa de förbrukade hjärnproteinerna och hormonerna.

De nyaste teorierna säger att kroppens behov bara spelar en underordnad roll i samband med sömnen. Det viktigaste är hjärnans behov.

En del forskare anser sålunda att hjärnan använder sömnen till att röja upp bland dagens intryck, radera det som inte behövs och katalogisera det som skall lagras i minnet.

Särskilt detta sista sägs vara viktigt. En annan teori säger däremot att det är raderingsprocessen som är avgörande.

Hade inte hjärnan genom sömn fått tid att ta bort all onödig information, skulle den till slut bli överfull och överlastad.