Shutterstock

Varför lever kvinnor längst?

Är det biologi eller livsstil som är orsak till att kvinnor i genomsnitt lever längre än män?

Åldersforskare känner till skillnaden mellan mäns och kvinnors livslängd cirka 500 år tillbaka i tiden, då ämbetsmän började notera åldern vid dödsfall.

Därför vet vi att det inte bara är ett resultat av vår moderna livsstil som gör att kvinnor idag lever längre än män.

Könshormoner hjälper kvinnorna

En stor del av orsaken skall sökas i skillnaden mellan de manliga och kvinnliga könshormonerna.

Det manliga könshormonet heter testosteron och ökar i halt under puberteten. Testosteron kopplas samman med utvecklingen av ilska, aggressivitet och villigheten att ta risker.

Forskarna menar att just testosteron är en av anledningarna till att fler unga män än kvinnor till exempel dör i slagsmål eller kör ihjäl sig.

Senare i livet utsätter testosteron männen för biologiska faror, som också förkortar deras livslängd.

Hormonet ökar nämligen mängden kolesterol i blodet, och det leder till flera hjärtsjukdomar.

Östrogen sänker däremot kolesterolnivån.

Djurhonor blir också gamla

Evolutionsforskare menar att människohonor alltid har levt längst – i likhet med honorna av många andra djurarter – för att det är mest gynnsamt för artens överlevnad.

Ju längre en kvinna lever efter att ha fött sina barn, desto bättre chanser får barnen att överleva och växa till fullt utvecklade medlemmar av arten. Fädernas livslängd har inte alls lika stor betydelse.