Shutterstock
röst, ljudvågor

Varför låter våra röster så olika?

Hur kommer det sig att män har djupare röster än kvinnor? Och varför sjunger vissa bättre än andra? Få svaren här.

Skillnaden mellan våra röster beror framför allt på längden av stämbanden. Ju längre stämbanden är, desto djupare är rösten. Mäns stämband är längre än kvinnors, så därför har män djupare röst.

Det är emellertid många andra faktorer som spelar in, när luft från lungorna sätts i svängning och blir till ljud. Det är inte formen och storleken bara på våra röstorgan utan också på andra organ och ben i kroppen som bidrar till att frambringa allehanda ljud och göra rösten olika från människa till människa.

Stämbandens längd, men också deras tjocklek och elasticitet, sättet på vilket tungan är placerad i svalget och munhålan, formen och storleken på bröstkorgen och musklerna i mellangärdet påverkar alla röstens ton och klang.

Den kraft med vilken luften pressas ut ur lungorna och upp mellan stämbanden avgör röstens styrka, och ljudet kan förändras genom att man rör på tungan och läpparna.

På så sätt kan vi forma ljud till olika vokaler och konsonanter, så att vi kan göra oss förstådda när vi talar med varandra. På samma sätt som varje fiol har sin egen speciella klang skapar röstorganen i samspel med resten av kroppen således den enskilda människans fullständigt unika röst.