Shutterstock

Varför kör engelsmännen på vänster sida av vägen?

Vilken är egentligen anledningen till att vi kör på just höger sida av vägen, och varför kör bland annat briterna på motsatta sidan av vägen?

I själva verket är vänster nog den ursprungliga sidan att färdas på, så engelsmännen har bara hållit fast vid en tradition, som har sina rötter i forntiden eller medeltiden.

Förr i tiden var den största faran med att färdas på vägen nämligen överfall, så därför föredrog resande att gå eller rida på den vänstra sidan, det vill säga svärdsarm mot svärdsarm.

Seden varade ända till franska revolutionen i slutet av 1700-talet. Fram tills dess hade den franska allmogen och senare revolutionärerna ansett det vara säkrast att gå på höger sida för att inte överraskas bakifrån av adelns fordon, som höll sig på vänster sida eller i mitten av vägen. När de revolutionära avrättade stora delar av adeln och tog makten i Frankrike, infördes högertrafik.

Under Napoleon- krigen spreds högertrafiken till större delen av Europa. Napoleons huvudfiende England var dock ett undantag, Här höll man fast vid vänstertrafiken, som upphöjdes till lag 1835.

I princip var det bara stater som var emot Napoleon som behöll vänstertrafik. Idag kör britterna fortfarande på vänster sida av vägen, och i många av de brittiskpåverkade Commonwealthländerna håller man också fast vid vänstertrafiken.

Det gäller till exempel såväl Australien som Nya Zeeland, som är öriken i likhet med Storbritannien. Här har man alltså inga problem med att byta fil, när man passerar gränsen.