Varför kan män få barn hela livet, när kvinnor inte kan?

Hur kommer det sig att män kan få barn som åldringar, medan det för kvinnor är slut, när de är omkring 45?

Äldre man med gravid kvinna
© Shutterstock

Ingen vet med säkerhet varför kvinnor har en övre åldersgräns, medan män inte har det. Det är emellertid frestande att tro att det hänger samman med att vi idag blir betydligt äldre är för bara ett par generationer sedan. Med forna tiders låga livslängd behövde kvinnorna helt enkelt inte vara fruktsamma längre. Man kan även föreställa sig att det inte var ändamålsenligt från naturens sida att kvinnor fick barn senare, eftersom det då var en avsevärd risk för att de dog ifrån barnen. Det betydde inte lika mycket för männen, eftersom kvinnorna stod för det mesta av tillsynen. För övrigt avtar både mäns och kvinnors fertilitet med åldern. Männens spermakvalitet försämras, och kvinnors fertilitet minskar efter 25-årsåldern.