Varför har män skägg?

Varför har män skägg

Skägg signalerar könet

Skägg är ett exempel på det man kallar sekundära könskaraktärer. Det är en egenskap som inte har någon funktion i samband med den egentliga parningen eller de fysiska processer som sker vid produktionen av ägg- och sädesceller men som visar att innehavaren tillhör ett visst kön.

Hannen visar sin styrka

Fenomenet är vida utbrett i djurriket och kan anta många olika former.

En av de största och mest färgsprakande könskaraktärerna är påfågelshannens enorma stjärt. Den har i sig ingen praktisk funktion, men när den är uppfälld råder det ingen tvekan om att bäraren är en hanne.

En sekundär könskaraktär har dessutom den fördelen att den ger honan en möjlighet att bedöma hannens styrka. Ju kraftigare och mer utvecklad karaktären är, desto starkare är hannen.

Skägg signalerar parning

Ett potent skägg signalerar alltså att här är en man med en viss position, som är värd att intressera sig för med avseende på parning.

Utvecklingen av sekundära könskaraktärer styrs i hög grad av hormoner. Kvinnor har inte skägg, eftersom de inte har de hormoner som behövs för att utveckla det. De har däremot en rad andra sekundära könskaraktärer som tydligt berättar för hannarna att de har med honor att göra.

Könshormoner kommer tidigare

Puberteten kommer tidigare än för bara ett par generationer sedan. Barn börjar helt enkelt producera fler könshormoner i en tidigare ålder. Orsaken är ännu inte klarlagd, men forskarna olika teorier. Läs mer i artikeln nedan.