Varför har asiater sneda ögon?

Varför har kineser, japaner och andra mongoliska folkslag ett hudveck som gör att ögonen ser sneda ut? Det handlar om kyla.

ögon, sneda
© Shutterstock

Kineser, japaner och andra mongoliska folkslag har ett hudveck, som delvis täcker ögonlocket och innersta ögonvrån.

Hudvecket, som gör att ögonen ser sneda ut, är ett fettlager som troligen härrör från tiden då de mongoliska folkens förfäder bodde i iskalla arktiska områden. Fettet är ett isolerande lager, som skyddade ögonen mot kylan.

Samtidigt gör vecket ögonen smalare och skyddar till viss del mot de bländande reflexerna från snö och is. Hudvecket kallas för epikantus och sträcker sig från näsan till yttre ögonvrån.

Även till exempel europeiska och afrikanska barn har vecket innan deras näsrot växt ut från huvudet. När näsan växer, sträcks hudvecket ut och försvinner, men hos asiater som har en platt näsrot bevaras vecket.