Varför gråter kvinnor mer än män?

Jag har läst att kvinnor har lättare till tårar och gråter oftare än män. Vad beror på det på?

Kvinde der græder
© Shutterstock

Att kvinnor har närmare till tårar än vad män har är evolutionärt betingat, enligt forskarna. Hos de första människorna var det männen som gick hemifrån för att jaga medan kvinnan stannade hemma och passade barnen.

Med ansvaret för barnen var det nödvändigt att kvinnan utvecklade empati, liksom att behärska konsten att kunna läsa av det ickeverbala kroppsspråket hos spädbarn. Kvinnorna hade i långt större utsträckning användning av att vara i kontakt med och visa sina känslor. Forskarna anser att denna egenskap gjorde att de fick närmare till tårarna. Genom att gråta kunde kvinnorna dessutom få omsorg från andra kvinnor.

Tårar är nämligen skapade för att leda till medkänsla och forskarna tror att gråtandet från början utvecklades för att barn skulle få uppmärksamhet från sina mödrar.

Studier visar att kvinnor oftast gråter när de känner sig otillräckliga, när de tänker tillbaka på sorgliga händelser samt när de konfronteras med situationer som de har svårt att tackla.

Män gråter främst när de känner sympati eller när en relation tar slut.

Kvinnor gråter och snyftar mest

Fram till 13 års ålder gråter vi lika mycket. Därefter gråter kvinnor mest.

Kvinde symbol
© Shutterstock

Kvinnor

  • Antal gråttillfällen per år: 30-64
  • Gråtens längd: 6 minuter
  • Snyftningar: 7 av 10 tillfällen
mande symbol
© Shutterstock

Män

  • Antal gråttillfällen per år: 6-17
  • Gråtens längd: 2-4 minuter
  • Snyftningar: 1 av 16 tillfällen