Shutterstock

Varför får vi påsar under ögonen?

Äldre personer har ofta påsar under ögonen. Även unga kan få dem, om de har sovit dåligt. Varför beter huden sig så?

Om man är trött, till exempel efter en riktigt dålig nattsömn, slappas muskulaturen generellt i kroppen. Det är bland annat därför som det kan vara svårt att få igång lemmarna, om man inte har sovit tillräckligt.

Den förslappning som sker i kroppen omfattar även den cirkulära muskulaturen omkring ögonen (musculus orbicularis oculi). Samtidigt är huden i närheten av ögonen mycket tunn, endast omkring 0,5 millimeter.

Som jämförelse kan nämnas att huden på andra ställen är cirka två millimeter tjock. Till detta kommer att huden vid ögonen är mycket elastisk och relativt löst fäst i bindväven och muskulaturen undertill.

Det betyder att förslappningen av muskulaturen blir speciellt synlig just här, och därför uppkommer de karakteristiska påsarna under ögonen.

Den speciella strukturen i ögonområdet betyder också att en generell vätskeansamling i kroppen väldigt tydligt manifesterar sig här.

Det kan ytterligare bidra till att förstärka intrycket av påsar under ögonen. Trots det råder det mycket stor skillnad på hur trötta vi ser ut efter en sömnlös natt.

Det beror på att ärftlighet spelar en avgörande roll. Påsar under ögonen har man nämligen i mycket hög grad fått i arv efter sina föräldrar.

När bindväven på grund av ålder förlorar sin elasticitet, ser man även detta tydligast omkring ögonen. Det är orsaken till att äldre har större och tydligare påsar än yngre.