Varför får man ett blåmärke?

Hur uppstår den blå och gula färgen på huden när vi slår oss?

© Shutterstock

Gemensamt för alla slags blåmärken är att det slag som vi fått har skadat hudens små blodkärl.

När blodkärlen går sönder tränger blodets röda blodkroppar ut i den omgivande vävnaden.

Syre får blodet att byta färg

Till en början är blodet i blåmärket rött, eftersom det är syrsatt, när det lämnar de skadade blodkärlen.

Efter ett tag förlorar emellertid det läckande blodet syre och då skiftar det färg så att det ser mer blått eller rent av svart ut.

De skadade blodcellerna dör så småningom och då gör de friska så kallade makrofagcellerna entré.

Makrofagcellerna kommer enkelt uttryckt för att städa. De avlägsnar de döda cellerna genom att bryta ner dem.

Nedbrytningen gör att de döda cellerna får en mer gulaktig färg, och så småningom försvinner blåmärket helt och hållet.