Varför är kon helig i Indien?

På bilder från Indien ser man ofta kor, som får lov att gå runt fritt i stadens trafikkaos. Varför har indierna egentligen gjort kon helig?

Varför är kon helig i Indien?

Kon är ett slags modergudom för hinduerna, och i en del indiska delstater är det till och med förbjudet att slakta kor och oxar.

Kons särskilda status finns dock inte alls beskriven i de äldsta heliga Vedatexterna.

Idén om den heliga kon och därav förbudet mot att slakta kor uppstod efterhand som den hinduiska religionens gudauniversum utvecklade sig.

Sannolikt fick förbudet dock först riktig betydelse som protest mot de nötköttsätande muslimerna, som så smått började invadera nordvästra Indien under 1700-talet.

Innan kon fredades, var den faktiskt ett offerdjur i den hinduiska religionen. Sedan blev kon symbolen för det goda, fruktbara och kvinnliga och fredades på grund av dessa moderliga egenskaper.

Det ligger emellertid inte bara fromhet bakom fredningen av korna utan även en del baktankar.

Större befolkning

Efterhand som Indien fick allt större befolkning att föda, ökade nämligen behovet av kornas dragkraft vid plöjning av åkrarna. Att äta upp sina dragdjur var en alltför kortsiktig lösning på problemet med tomma magar.

Korna i Indien slaktas visserligen inte, men många av dem ser magra och vanskötta ut, där de traskar runt på de indiska gatorna och stoppar trafiken.

En indisk bonde slaktar kanske inte en gammal improduktiv ko, utan låter den istället klara sig själv och leva av det avfall den kan nosa reda på.

Under tiden kan han dra nytta av kogödseln, antingen som gödning eller som bränsle.