Vår medellivslängd kan öka till 90 år från år 2030

Kurvan för män och kvinnors medellivslängd fortsätter att öka. Flickor som föds i Sydkorea år 2030 förväntas leva tills de är 90,8 år. Det visar en ny stor studie som har tittat på medellivslängden i 35 länder.

© Shutterstock

Män och kvinnor kommer att bli äldre än vad de gör i dag och en livslängd på 90 år kommer att vara normalt år 2030.

Det visar en ny studie som har samlat in och analyserat stora mängder data om medellivslängden i 35 länder.

Sydkoreanska kvinnor kommer att uppleva den största ökningen när det gäller livslängd. År 2030 är det 50 procents sannolikhet att de blir över 90 år.

Bland män är ungrare de som tar de längsta kliven. De kommer i genomsnitt bli cirka sju år äldre än vad de blir i dag.

Sverige är också med bland de länder som förväntas få den största ökningen i genomsnittlig livslängd. Kvinnorna ligger på 29:e plats, männen på 33:e plats.

Diagrammet visar den förväntade förändringen i medellivslängden för människor födda 2010 och 2030 (där de röda prickarna visar medianen – inte genomsnittet).

© The Lancet

Bättre kost ökar livslängden

Flickor som föds i Sydkorea år 2030 har den längsta förväntade medellivslängden med hela 90,8 år.

I Europa var den återfinns den största förändringen hos franska kvinnor med en medelålder på 88,6 år och schweiziska män med nästan 84 år.

Förväntad medellivslängd för kvinnor år 2030.

© The Lancet

Förväntad medellivslängd för män år 2030.

© The Lancet

“Vi får ständigt höra att vi är på väg att nå gränsen för människans livslängd. Men jag tror inte ens att vi är nära den övre gränsen – om det finns någon”, säger Majid Ezzatim, professor vid Imperial College London’s school of public health, till The Telegraph.

Anledningarna till den ökade livslängden är flera och beror bland annat på bättre hälso- och sjukvårdssystem, lägre BMI och blodtryck, bättre kost – samt mindre rökning bland kvinnor.