Vad är skönhet?

Vad innebär egentligen mänsklig skönhet? Är det något statiskt, eller kan uppfattningen av vad som är vackert förändras med tiden?

Kvinna hand mot rosa bakgrund
© Shutterstock

Psykologer, historiker och antropologer har i åratal forskat i vad människor uppfattar som vackert och attraheras av hos varandra. Man har dock inte lyckats komma fram till en definition på vad skönhet är. Det råder dock ingen tvekan om att historiska och kulturella faktorer spelar roll vid bedömningen av skönhet. I vissa samhällen är en rund och välnärd kvinna det vackraste man kan föreställa sig, medan andra samhällen anser att en slank och långlemmad kvinnokropp står på toppen av skönhetsskalan. I Väst har skönhetsidealet förändrats markant under historiens gång. Amerikansk forskning visar att vinnare av dagens skönhetstävlingar är omkring tio kilo lättare än för några generationer sedan. Går man längre tillbaka i tiden, var idealet ännu trindare. Trots det kan man göra en lista över drag som människor världen över tycker är sköna och vackra. Det gäller till exempel ren och välvårdad hud, tjockt, glänsande hår, symmetriska anletsdrag samt kurviga former hos kvinnor och breda axlar hos män. Evolutionspsykologerna anser att det faktum att vi attraheras av vissa drag beror på att vi omedvetet vill välja en partner med bästa möjliga gener med avseende på vår avkomma. Sålunda skulle kvinnor med kurviga former, i synnerhet omkring höfterna, ha bra förutsättningar för att föda friska barn, medan starka män är att föredra i händelse av att nästkommande generation behöver skyddas mot faror.