Shutterstock
Vaccin med mRNA-teknologi

Vad är mRNA?

mRNA har funnits på allas läppar sedan covid-19-vaccinet introducerades, men vad är mRNA?

MessengerRNA (mRNA) spelar en avgörande roll som cellernas budbärare. Utan mRNA skulle livet inte kunna existera.

Cellens aktiviteter styrs inifrån cellkärnan där cellens arvsmassa, dna, finns. Där inuti släcks och tänds gener, beroende på vad cellen behöver.

Aktiva gener skickar ut instruktioner till resten av cellen och talar om för den vilka proteiner den ska bygga. Proteiner är cellens arbetare som får saker att hända.

mRNA är cellens budbärare

Dna:et lämnar aldrig själva cellkärnan. Istället används mRNA som en sorts springpojke som förmedlar genernas kommandon.

Utanför cellkärnan skickar mRNA instruktioner vidare till ribosomerna, cellernas proteinfabriker.

Ribosomerna använder mRNA som en manual för hur man bygger ett nytt protein. När proteinet är framställt och mRNA har tjänat sitt syfte bryts det ned, och byggstenarna kan återanvändas för att skapa nya mRNA-molekyler.

mRNA kodar för coronaproteiner

Coronavaccinerna innehåller mRNA som talar om ribosomerna i våra muskelceller att bygga så kallade spikeproteiner. Viruset SARS-CoV-2, som är ligger bakom sjukdomen covid-19, använder spikeprotein för att infektera våra celler.

Att mRNA:et i vaccinerna beordrar ribosomerna att producera det främmande proteinet hjälper till att stärka immunförsvaret: När immunförsvaret kommer i kontakt med spikeproteinet uppfattas det nämligen som en främmande organism och immuncellerna börjar därför att utveckla antikroppar mot det.

Antikropparna hjälper immunförsvaret att reagera snabbare och mer effektivt om SARS-CoV-2-viruset skulle angripa kroppen någon gång.