Shutterstock
Hjärnan

Upptäckt kan bli ett vapen mot fibromyalgi

Den smärtsamma och gåtfulla sjukdomen misstänktes tidigare vara ren inbillning. Men så är det inte längre. Nu hoppas forskare ha kommit närmare orsaken.

Kronisk smärta på flera platser i kroppen, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, huvudvärk och trötthet.

Fibromyalgi är en allvarlig och belastande sjukdom som kan drabba både unga och gamla och ge patienterna kraftig, kronisk smärta, utan att läkarna kan hitta någon orsak.

Man uppskattar att sjukdomen drabbar omkring två procent av den vuxna befolkningen, varav nio av tio är kvinnor – och ingen vet varför.

Men nu har forskare vid bland annat Queen Mary-universitetet i London genomfört ett flertal experiment med möss, som de hoppas ska göra oss klokare på den gåtfulla sjukdomen och därmed även i framtiden förbättra behandlingen.

De engelska forskarna tog sin utgångspunkt i en tidigare studie från 2021, i vilken forskare överförde antikroppar från människor med fibromyalgi till möss och upptäckte hur ämnena ökade deras överkänslighet mot beröring och försvagade deras greppstyrka.

Både nedsatt muskelstyrka och smärta vid beröring är frekventa symtom hos personer som lider av fibromyalgi.

Studiens resultat gav därmed en stark indikation för att fibromyalgi fungerar på samma sätt som en autoimmun sjukdom, i vilken immunceller startar ett krig mot kroppens egen vävnad – eller att immuncellerna åtminstone spelar en avgörande roll.

Möss blev överkänsliga

I den senare studien tog forskarna experimentet ett steg längre och injicerade en viss sorts vita blodkroppar kallade neutrofila leukocyter, insamlade från patienter med fibromyalgi, i försöksmössen.

En av upptäckterna var att de mänskliga immuncellerna som plötsligt cirkulerade i mössens system, gjorde de friska djuren mer känsliga för smärta.

Andra antikroppar eller immunceller från fibromyalgipatienterna eller från friska frivilliga såg däremot inte ut att ha samma negativa effekt på gnagarna.

Vad är fibromyalgi

Neutrofila leukocyter produceras i ryggmärgen och har en viktig funktion i samband med att övervinna främst bakterier, som en del av den första försvarslinjen i vårt immunförsvar.

Immuncellerna finns normalt bara i nervsystemet i händelse av skada eller sjukdom. Ändå kunde forskarna i försöket se hur neutrofilerna från patienterna såg ut att invadera samlingar av nervceller i djurens perifera nervsystem, som utgår från hjärnan och ryggmärgen till resten av kroppen.

Förändringen skedde så fort att mössen visade tecken på överkänslighet redan en timme efter att de mänskliga immuncellerna injicerades i kroppen.

Så påverkar fibromyalgi kroppen

Symtomen varierar och i perioder kan man uppleva mer smärta än annars. Det är inte säkert att man drabbas av samtliga symtom.

Muskler och leder

De första symtomen på sjukdomen är smärta i muskler och leder.

Musklerna kan framför allt göra ont på morgonen, därför att de har blivit stela under sömnen när kroppen inte rör sig under längre tid.

1

Hjärnan

Du kan uppleva både koncentrationssvårigheter och trötthet, men framför allt huvudvärk är en av de vanligaste symtom under sjukdomen.

Man kan ofta bli så trött att man inte kan göra de saker man vill utan att ta pauser och vila under dagens lopp.

En del får också psykiska reaktioner.

2

Magen

Många upplever smärta i magen samt illamående.

3

Blåsan

En del upplever en irritabel blåsa och problem att urinera.

4

Tarmar

Man kan få en irritabel tjocktarm, som tar sig uttryck genom en uppblåst mage och varierande avföring.

5
© Shutterstock

Det är viktigt att understryka att studien ännu bara har gjorts med möss och att forskarna inte har testat sambandet mellan andra symtom på fibromyalgi, som exempelvis trötthet.

Men enligt forskarna tyder resultaten på att de vita blodkropparna kan vara en av orsakerna till att nervsystemet hos fibromyalgipatienter hamnar i ett tillstånd av kronisk smärta.

Därför hoppas de också att upptäckten kan öppna dörren på glänt till potentiella behandlingar i framtiden, som målinriktat söker sig till de utvalda immuncellerna.

"Resultaten visar att neutrofila leukocyter ligger bakom utvecklingen av kronisk, utbredd smärta", skriver forskarna bland annat i studien.