Tre lösningar gör män fruktsamma igen

Män som inte kan få barn får i dag hjälp genom konstgjord befruktning där fungerande spermier väljs ut i en petriskål. Men forskare är i färd med att utveckla metoder för att göra männen fruktsamma

Av de 200 000 000 spermierna i en utlösning är många missbildade. Nu kan en magnetisk spiral sätta fart på tröga spermier.

© SHUTTERSTOCK & CLAUS LUNAU

LÖSNING 1: Genterapi kickstartar produktionen av sperma

Omkring en procent av alla män kan inte bilda sperma. Orsaken är ofta ett genfel i testiklarnas så kallade Sertoli-celler.

Japanska forskare har korrigerat felet hos möss med hjälp av genterapi, vilket fick ofruktsamma hanar att producera sperma. Mössen blev pappor till helt normala ungar.

Forskarna förenade en version av den defekta genen med ett oskadligt virus och sprutade in det i mössens testiklar.

Viruset infekterade Sertoli-cellerna och överförde den fungerande genen så att spermaproduktionen satte i gång.

Då spermierna inte hade svansar fick de sprutas in i ägget.

Den sterila testikeln är mindre, eftersom den inte innehåller några spermier.

© MITO KANATSU-SHINOHARA/PNAS

LÖSNING 2: Svanslösa spermier odlas i laboratorium

Kinesiska forskare lyckades 2016 med att omvandla stamceller från musfoster till fullt funktionella spermier.

De konstgjorda spermierna hade ingen svans, så de fick sprutas direkt in i ett ägg – men resultatet blev friska ungar.

Stamcellerna odlades i näringsvätskor med utvalda tillväxtfaktorer och utvecklades under sju dagar till ett förstadium till spermier.

Med hjälp av celler från mustestiklar och testosteron förvandlades de därefter till riktiga könsceller.

Forskarna hoppas nu att samma resultat kan uppnås hos människor.

Pappan är steril. Den friska kullen skapades med hjälp av konstgjord sperma.

© XIAO-YANG ZHAO, JIAHAO SHA & QI ZHOU

LÖSNING 3: Orörliga spermier förses med en utombordsmotor

Om mannens spermier inte svänger på svansen som de ska kan de inte nå fram till kvinnans äggledare.

Nu försöker tyska forskare lösa problemet genom att utrusta spermierna med en magnetisk motor.

© MEDINA-SÁNCHEZ & IFW DRESDEN

Med hjälp av ett magnetfält träs en magnetisk spiral över en spermie och ned över dess svans.

© MEDINA-SÁNCHEZ & IFW DRESDEN

Magnetfältet roterar och får spiralen att vrida sig framåt.

Spermiens huvud är för stort för att passera genom spiralen – därför trycks spermien med.

© MEDINA-SÁNCHEZ & IFW DRESDEN

Spermien styrs in i ägget där dess huvud fastnar.

Det roterande magnetfältet vänder igen så att spiralen backar och glider av spermiens svans.