Shutterstock
Fobi

Tio ovanliga fobier

Det finns människor som är rädda för blommor, clowner eller lukter. Läs här om tio fobier.

En fobi är en irrationell fruktan för en viss sak eller situation. Den kan vara så svår att personens liv blir helt präglat av denna rädsla.

De flesta känner till rädslan för mörker, spindlar, höjder eller instängda rum, men man kan också vara rädd för många andra saker. Här är ett litet urval.

Aikmofobi: Rädsla för vassa och spetsiga föremål. Människor som lider av detta i extremt hög grad kan till och med vara rädda för ett pekande finger.

Agyrofobi: Rädsla för att korsa en väg. Den har inget med trafik att göra, eftersom en tom väg är lika skrämmande.

Anthofobi: Rädsla för blommor. En åkomma som kan göra det mycket svårt för den drabbade att röra sig utanför bostaden.

Charophobi: Rädsla för att dansa. Många tycker inte om att dansa, men här talar vi om en skräck, som kan göra människor sjuka.

Coulrofobi: Rädsla för clowner. Och det gäller inte bara onda clowner, som ju skall vara skrämmande, utan också om helt vanliga sådana.

Nomofobi: Rädsla för att vara utan mobiltelefonkontakt. Det är en av de senast beskrivna fobierna. Den kan vara så uttalad att man aldrig stänger sin mobiltelefon och har den med sig överallt.

Osmofobi: Rädsla för lukter. Detta tillstånd kan vara begränsat till en enda speciell lukt eller alla slags starka lukter.

Phobofobi: Rädsla för fobier. Man kan också bli så rädd för att bli rädd att detta i sig blir ett problem.

Spectrofobi: Rädsla för speglar och den egna spegelbilden. Det är ett sällsynt tillstånd men uppfattas som en extrem fruktan för att inse vem man är.

Tetrafobi: Rädsla för siffran 4. Denna fobi är särskilt utbredd i många asiatiska länder, där orden för 4 och död ofta är mycket lika varandra.