Getty Images/All Over Press

Testdeltagarna förvandlades till bödlar

FRÅN ARKIVEN: Socialpsykologen Stanley Milgram bevisade att vi alla utsätter andra för lidande, om vi beordras att göra det.

Hur långt är en människa beredd att gå i sin lydnad gentemot en auktoritet?

Den frågan bestämde den amerikanske socialpsykologen Stanley Milgram sig för att besvara i början av 1960-talet.

Via annonser sökte han personer som kunde delta i en undersökning, som påstods handla om hur straff påverkar inlärningen. Fyrtio personer anmälde sig, och i juli 1961 inledde Milgram sina försök.

VIDEO – Se en försöksperson slå på strömmen trots skrik av smärta:

Försökspersoner skulle straffa sina elever

Vid ankomsten till universitetet möttes deltagarna av en försöksledare klädd i vit rock och av en annan person, som påstods vara en av deltagarna i försöket, men som i själva verket var Milgrams assistent.

Försöksledaren drog lott om hur rollerna som ”elev” och ”lärare” skulle fördelas. Milgram hade emellertid i förväg arrangerat det så att försökspersonen alltid blev lärare, medan assistenten fick rollen som elev.

Eleven spändes fast i en stol och fick elektroder på huvudet, medan läraren placerades vid en kontrollpanel med strömbrytare med olika strömstyrka, från 15 volt till 450 volt. Märkningar på strömbrytarna angav styrkan, som gick från ”svag stöt” till ”fara”.

Försöksledaren bad läraren att bestraffa sin elev med stötar, om han eller hon svarade fel på de frågor som läraren ställde. För varje felaktigt svar skulle läraren höja strömstyrkan.

Elever skrek av smärta och klagade över hjärtproblem

Läraren och eleven var placerade i skilda rum men med ljudförbindelse mellan, så att läraren under hela försöket kunde höra elevens lidande. I verkligheten fick eleven inga stötar – de ljud som uttryckte smärta var inspelade på en bandspelare.

Professor Milgram fick alla sina försökspersoner att skicka ström genom andra som ett straff. Över hälften av försökspersonerna gick med på att använda 450 volt – en dödlig dos.

© Getty Images/All Over Press

När strömstyrkan blev hög, skulle eleven banka i väggen, klaga på dåligt hjärta, skrika och till slut simulera medvetslöshet. Om läraren under försökets gång tvekade inför att ge stötar, uppmanade försöksledaren honom att fortsätta.lederen ham til å fortsette.

Om försökspersonen vägrade avbröts försöket, men annars slutade det först, när han hade skickat 450 volt genom sitt offer.

65 procent använde dödlig strömstyrka

Försöksledaren fick samtliga deltagare att skicka 300 volt genom mannen i stolen, medan 65 procent av deltagarna var beredda att gå hela vägen och skicka dödliga stötar på 450 volt genom kroppen på en annan människa.

Oavsett hur mycket offret bad om nåd, och oavsett deras egen motvilja och obehag lydde försökspersonerna order, eftersom auktoriteten – förhörsledaren – vidhöll att det var nödvändigt.