Shutterstock
Rynkor

Teori: Rynkor kan påskynda kroppens åldrande

Enligt forskare kan ansiktets fina linjer och djupa fåror påverka betydligt mer än bara vår fåfänga.

Bekämpningen av de små rynkor och veck som uppstår i huden när vi åldras är en jätteindustri.

Överallt bombarderas vi av reklam för antirynkbehandlingar och föryngrande hudvård, vilket kan ha bidragit till att ge ett intryck av att rynkorna bara är ett kosmetiskt problem.

På senare år har emellertid flera studier pekat på att det kan finnas ett samband mellan hudens ålderstecken och vårt allmänna hälsotillstånd och vår livslängd.

Det har nu fått en forskargrupp att lägga fram en uppseendeväckande teori om att rynkor inte bara är ett resultat av kroppens åldrande, utan också kan påskynda det.

Det skriver den naturvetenskapliga tidskriften New Scientist.

En av forskarna bakom den nya teorin är Cláudia Cavadas vid Universidade de Coimbra i Portugal. Hon och hennes kollegor har följt de senaste årens studier av kroppens och hudens åldrande, och det finns många intressanta sådana.

År 2013 upptäckte till exempel en forskargrupp att det hos personer mellan 60 och 65 års ålder verkar finnas ett samband mellan solens åldrande av huden och risken för hjärt-kärlsjukdom.

År 2015 visade en annan studie, publicerad i Journal of Gerontology, att det kan finnas ett samband mellan hur gamla personer över 70 år uppskattas vara när de visas på bilder och sannolikheten att de ska dö under de därpå följande tolv åren.

I en senare studie, från mars 2023, visade en grupp nederländska forskare dessutom att personer vars ansikte får dem att se yngre ut än de i själva verket är också tycktes vara mindre benägna att drabbas av exempelvis grå starr, åldersrelaterad hörselnedsättning och benskörhet.

Åldrad hud kan vara motorn

De flesta blir nog inte särskilt förvånade av att höra att huden kan säga något om kroppens allmänna hälsotillstånd, men den portugisiska forskaren och hennes kollegor tror att sambandet kan vara ännu tydligare och att rynkorna och hudens åldrande i sig kan påskynda hela kroppens förfall.

Så skyddar solkräm huden

Solkräm kan avvärja solens strålning på två helt olika sätt.

© Oliver Larsen

Fysiskt eller mineraliskt solskydd

Solkräm av detta slag innehåller partiklar, bland annat titandioxid och zinkoxid, som fungerar som en fysisk sköld som håller borta UV-strålningen från huden.

© Oliver Larsen

Kemisk solkräm

Denna typ av solkräm fungerar genom att organiska molekyler från ämnen som oxybenson absorberar UV-strålningen och avger den som värme innan den tränger in i huden.

För att förstå varför, behöver vi ta oss ända in i våra celler. När en cell inte längre kan dela sig eller har blivit skadad så har den programmerats till att dö och ge plats åt nya, friska celler.

Efter hand som vi åldras går emellertid alltfler av våra hudceller in i ett slags zombieliknande tillstånd, senescens, vilket innebär att de inte längre kan utföra sitt arbete i kroppen. Samtidigt är de alltför trasiga för att kunna ta livet av sig och ge plats åt nya celler.

Senescenta celler uppstår överallt i kroppen. De har en skyddande funktion som säkerställer att de gamla cellerna inte börjar dela sig ohämmat och ge upphov till cancertumörer. Med tiden kan dock de avdankade cellerna ansamlas i vår vävnad.

Det är just ansamling av senescenta celler i åldrad hud som Cavadas och hennes kollegor tror kan fungera som bensin på åldersbålet.

0 år

Kromosomernas skyddande telomerer börjar förkortas.

5 år

Under de följande fyra åren är din risk att dö lägre än vid någon annan tidpunkt i livet.

18 år

Kroppen blir nu inte längre.

25 år

Nu är din fysiska styrka som störst.

30 år

Kroppen börjar bli kortare, eftersom brosket mellan ryggkotorna slits ner.

34 år

Underhållet av limmet mellan cellerna försämras, så att bland annat huden blir slappare.

35 år

Vid det här laget har 40 procent av alla män förlorat en del av sitt hår på huvudet.

42 år

Ögonen får svårare att fokusera på föremål på nära håll.

45 år

Inom de närmaste tio åren går kvinnor vanligen in i klimakteriet.

55 år

Mäns testosteronnivå är bara omkring två tredjedelar av vad den var när de var unga.

60 år

Inom de följande tio åren upplever omkring 37 procent av oss en hörselnedsättning.

65 år

De följande 15 åren är troligen de lyckligaste i ditt liv, tack vare att du har mer fritid.

70 år

Två tredjedelar av alla 70-åringar behöver gå upp och kissa minst en gång på natten.

75 år

Du bidrar mer till välgörenhet än under någon annan period i livet.

78 år

Mängden inflammatoriska ämnen i blodet börjar öka.

80 år

Nu har 33 procent av oss svårt att gå, medan 25 procent av oss har svårt att resa sig ur en stol.

90 år

Risken att utveckla demens inom det närmaste året är nu tolv procent.

105 år

Risken att dö inom loppet av nästa år upphör nu att öka.

De senescenta cellerna avger nämligen en giftig blandning av inflammationsskapande proteiner, som skadar kringliggande celler, inverkar negativt på immunförsvaret och orsakar ett allmänt inflammationstillstånd i kroppen, som kan provocera fram åldrande och åldersrelaterade sjukdomar.

Enligt Cláudia Cavadas finns det stora mängder senescenta celler i åldrad hud, framför allt i hud som åldras tidigt av exempelvis UV-strålning. Därför arbetar hon och hennes kollegor just nu med att se om de kan hitta ett samband mellan tidigt åldrande av hud och funktionen i specifika delar av hjärnan, till exempel hypotalamus och hippocampus.

Dessutom hoppas Cavadas kunna hitta nya bevis för sin teori med hjälp av pågående experimentella försök med så kallade senolytiska ämnen, som har visat sig kunna avlägsna eller oskadliggöra senescenta celler.

Hon betonar dock att teorin om hudens åldrande som en motor för kroppens åldrande fortfarande bara är en hypotes. Det behövs ytterligare studier för att påvisa ett tydligt orsakssamband.