Tänker döva på teckenspråk?

Mina egna tankar är ett slags inre monolog, och därför undrar jag om människor som är födda döva tänker på teckenspråk?

© Photo by Andrei Lazarev on Unsplash

Svaret är faktiskt ja. Många döva berättar att de i sina tankar – även i drömmen – ser händer som kommunicerar på teckenspråk framför sig. Forskare, som har studerat läsundervisningen för döva, har också funnit att många ”översätter” texten till teckenspråk inne i huvudet. Liksom man inte kan säga att alla hörande hela tiden tänker i ett slags inre monolog, kan man heller inte säga, att alla döva alltid tänker på teckenspråk.

Förmodligen tänker vi alla i en skön blandning av ord, bilder, ljud och vad i övrigt som kan ingå i hjärnans aktivitet. Att teckenspråk gärna låter sig användas som ”tankespråk”, råder det ingen tvekan om. Många hörande, som har lärt sig teckenspråk och använder det mycket, kan också berätta att de av och till tänker och drömmer på teckenspråk. De säger också – liksom många döva, som tidigare har varit hörande – att teckenspråk faktiskt har fler känslomässiga uttrycksformer än det talade och skrivna språket. Det finns helt enkelt nyanser som bättre kommer till uttryck på teckenspråk.

Döva kan alltså mycket väl ha en inre monolog på teckenspråk. Vad som är nog så överraskande är dock att döva, som aldrig har kunnat höra, faktiskt också kan tänka med ljud till. Forskarna har påvisat att teckenspråk uppstår i samma del av hjärnan som det talade språket. Därför har man undersökt, om det också kan finnas ljud i de dövas tankar, och det har visat sig att vissa döva faktiskt skapar ljud i huvudet, när de läser. Forskarna anser att det i den del av av hjärnan där språket blir till också finns en förmåga att skapa de ljud som vi behöver för att uttala orden. Dessa ljud kan uppenbart bildas oberoende av om vi får något ljudintryck utifrån. De ljud som döva hör på sitt inre språk liknar kanske inte de ljud som hörande använder, men ljud är det.