Shutterstock

Superåldrare har hjärnor som inte åldras

Forskare har kommit ett steg närmare att förstå varför så kallade superåldrare har hjärnor som inte åldras på samma sätt som andras.

Hos de allra flesta människor är det helt naturligt att hjärnan krymper med åldern. Det går ut över minnet, men kan också inverka negativt på sådant som exempelvis ens rörlighet.

Det finns emellertid en mycket specifik grupp äldre – de så kallade superåldrarna – som är bättre än andra på att stå emot åldrandets obarmhärtiga inverkan på kropp och själ.

Markant långsammare hjärnförtvining

Superåldrares definieras som människor som är 80 år eller äldre och vars minne fungerar lika bra som hos personer som är 30 år eller yngre.

Spanska forskare har tittat närmare på dessa superåldrare i förhoppningen att kunna avslöja varför de klarar sig bättre under åldrandeprocessen än andra jämnåriga.

Forskarna har nyligen låtit publicera sin studie, som påvisar ett par ganska intressanta skillnader mellan superåldrare och andra äldre personer. MRI-undersökningar visade exempelvis att superåldrare, i jämförelse med andra äldre personer, hade mätbart mindre förtvining i den del av hjärnan som ombesörjer just minne och motorik.

Analyserade skillnader med programvara

"Vi har kommit närmare svaret på en av de största obesvarade frågorna kring superåldrare – nämligen om de verkligen motståndskraftiga mot åldersrelaterad minnesförlust, eller om de har försvarsmekanismer som gör dem bättre än andra jämnåriga på att stå emot denna minnesförsvagning", förklarar Marta Garo-Pascual, som är doktorand vid Universidad Autónoma de Madrid i Spanien och en av forskarna bakom studien.

De spanska forskarna rekryterade 64 superåldrare med en genomsnittlig ålder på 81,9 år, varav 59 procent var kvinnor. De jämfördes med 55 vanliga, genomsnittliga äldre personer med en genomsnittsålder på 82,4 år, varav 64 procent var kvinnor. Försöksdeltagarna hämtades från en större spansk kohortstudie (The Vallecas Project) med totalt 1 213 deltagare.

Med hjälp av specialutvecklad programvara med 89 olika variabler jämförde forskarna analyser av de båda grupperna med äldre personer för att se var det fanns några tydliga skillnader.

Bättre rustade både fysiskt och mentalt

De kom bland annat fram till att gruppen superåldrare var mer fysiskt aktiva, sov bättre, var mer konstnärligt lagda och i allmänhet klarade både läsförståelse och vardagens aktiviteter bättre än den andra gruppen med äldre personer. De var också med socialt aktiva.

Generellt sett fanns det hos superåldrarna en tendens till snabbare rörlighet och bättre mental hälsa, vilket bland annat demonstrerades med hjälp av tester av fysik och motorik.

"Våra observationer tyder på att superåldrare är motståndskraftiga gentemot åldersförändringar, men vi känner ännu inte till någon specifik orsak. Genom att titta närmare på sambandet mellan superåldrande och rörelsehastighet kan vi eventuellt få bättre förståelse för de underliggande mekanismerna, som bevarar hjärnfunktionen upp i hög ålder", förklarar Marta Garo-Pascual.