Styrräntan höjs igen – så bör du agera enligt experterna

Den senaste höjningen av styrräntan kan innebära stor påverkan på de svenska hushållen, som nu letar efter sätt att anpassa sin privatekonomiska situation.

© Unsplash

Torsdagen den 9 februari presenterade Riksbanken den nyhet många väntat på: Styrräntan höjs på nytt. Den nya höjningen är om 0,5 procentenheter, vilket innebär att räntan totalt uppgår till 3,0 procent. Detta var femte gången i rad som räntan höjdes, och en sjätte höjning väntas komma senare i vår.

Den höjda styrräntan kan innebära stor effekt för privatpersoner med rörlig ränta på sina lån. Det menas att räntan på bolån lär följa samma spår som styrräntan, vilket kan innebära mindre pengar kvar i plånboken vid månadens slut.

Många hushåll är nu på jakt efter att hitta den aktör som erbjuder lägst bolåneränta och bästa sparräntan, speciellt när konkurrensen mellan bankerna nu ökar. Något som skapar en bra möjlighet att leta runt bland alternativen och inte vara trogen sin nuvarande bank.

Sparkonto och börsen pekas ut som alternativ

Vad gäller sparande rekommenderar experterna att man sprider ut riskerna, och just sparkonto med ränta pekas ut som ett alternativ. Detta främst i och med att det i ekonomiskt oroliga tider är viktigt att ha en buffert nära till hands. Därtill är räntorna på sparkonton högre än på länge, trots att de fortsatt ligger långt under inflationstakten.

Som privatperson rekommenderas man även hålla koll på nyheter om ekonomi och börsen då det kan vara klokt att investera på börsen i det fall man sparar långsiktigt. Och främst investeringar i fonder då detta innebär att man sprider ut riskerna. Att investera små summor regelbundet är det som i synnerhet rekommenderas, då det minskar risken för ”dålig tajming” i det oroliga läget.

Bör man binda sina lån?

För att värja sig från den höga styrräntan, som eventuellt kan bli ännu högre i vår, är det många som står i valet och kvalet att binda sina bolån. I dagsläget rekommenderas det att vara försiktigt med detta, då man tenderar att komma på detta när det redan är för sent.

Huruvida man bör binda bolåneräntan eller inte finns dock inget objektivt svar på – det hela beror på ens egen privatekonomiska situation. Om det finns marginal att klara av ytterligare räntehöjningar kan det vara värt att avstå från att binda och stå ut den närmsta tiden av höga räntor.

Forskning visar: Räntorna kan förbli höga

Det finns dock signaler som pekar på att svenskarna kommer få vänja sig vid högre räntor under lång tid framöver. Enligt en ekonomiprofessor på Harvard-universitetet, är det inte sannolikt att räntorna och inflationen kommer falla tillbaka till samma nivåer som innan pandemin och kriget i Ukraina bröt ut, i alla fall inte under det närmsta decenniet.

Professorn baserar sitt antagande på forskning han själv, tillsammans med två Harvard-studenter, genomfört. Forskningen bygger på hur realräntor, det vill säga räntor minus inflation, för statsobligationer utvecklats under de senaste 700 åren. Resultatet visar att räntorna förvisso sjunkit med tiden efter en stor chock, likt den vi upplever i dag, utspelat sig, men att det tar tid och sker gradvis.

Samtidigt finns tecken som pekar på att räntan för svenska bolånekunder kan komma att minska drastiskt i det fall den amerikanska dollarn försvagas. Detta kan leda till billigare importpriser och lägre inflation i Europa, vilket i sin tur kan resultera i lägre räntesatser hos centralbankerna.